Dexter: Thiên Thần Khát Máu

Dexter: Thiên Thần Khát Máu

Ban ngày, Dexter Morgan là một chuyên gia giám định máu vui tính và mẫn cán tại sở cảnh sát Miami. Chỉ khi màn đêm buông xuống, một Dexter hoàn toàn khác - hiện thân của sự khát máu...
Đọc thêm