• Dexter: Thiên Thần Khát Máu
  Dexter: Thiên Thần Khát Máu
  Ban ngày, Dexter Morgan là một chuyên gia giám định máu vui tính và mẫn cán tại sở cảnh sát Miami. Chỉ khi màn đêm buông xuống, một Dexter hoàn toàn khác - hiện thân của sự khát máu...
 • Thiên Thần Khát Máu: Phần 7 Thiên Thần Khát Máu: Phần 7

  Dexter: Season 7

  12 Tập
        2012
 • Thiên Thần Khát Máu: Phần 6 Thiên Thần Khát Máu: Phần 6

  Dexter: Season 6

  12 Tập
        2011
 • Thiên Thần Khát Máu: Phần 5 Thiên Thần Khát Máu: Phần 5

  Dexter: Season 5

  12 Tập
        2010
 • Thiên Thần Khát Máu: Phần 4 Thiên Thần Khát Máu: Phần 4

  Dexter: Season 4

  12 Tập
        2009
 • Thiên Thần Khát Máu: Phần 3 Thiên Thần Khát Máu: Phần 3

  Dexter: Season 3

  12 Tập
        2008
 • Thiên Thần Khát Máu: Phần 2 Thiên Thần Khát Máu: Phần 2

  Dexter: Season 2

  12 Tập
        2007
 • Thiên Thần Khát Máu: Phần 1 Thiên Thần Khát Máu: Phần 1

  Dexter: Season 1

  12 Tập
        2006