• Game Of Thrones: Cuộc Chiến Vương Quyền
  Game Of Thrones: Cuộc Chiến Vương Quyền
  Bảy gia đình quý tộc đấu tranh giành quyền kiểm soát vùng đất huyền thoại Westeros. Những âm mưu chính trị lẫn tình dục đều được sử dụng để đạt được mục đích cuối cùng. Bộ phim đầy tình huống hấp dẫn và ly kỳ.
 • Cuộc Chiến Vương Quyền: Phần 4 Cuộc Chiến Vương Quyền: Phần 4

  Game of Thrones: Season 4

  10 Tập
        2014
 • Cuộc Chiến Vương Quyền: Phần 3 Cuộc Chiến Vương Quyền: Phần 3

  Game of Thrones: Season 3

  10 Tập
        2013
 • Cuộc Chiến Vương Quyền: Phần 2 Cuộc Chiến Vương Quyền: Phần 2

  Game Of Thrones: Season 2

  10 Tập
        2012
 • Cuộc Chiến Vương Quyền: Phần 1 Cuộc Chiến Vương Quyền: Phần 1

  Game of Thrones: Season 1

  10 Tập
        2011