Game Of Thrones: Cuộc Chiến Vương Quyền

Game Of Thrones: Cuộc Chiến Vương Quyền

Bảy gia đình quý tộc đấu tranh giành quyền kiểm soát vùng đất huyền thoại Westeros. Những âm mưu chính trị lẫn tình dục đều được sử dụng để đạt được mục đích cuối cùng. Bộ phim đầy tình huống hấp dẫn và ly kỳ.