• Trọn bộ Người vận chuyển
  Trọn bộ Người vận chuyển
  Frank Martin, cựu đặc vụ CIA, sống ẩn thân và kiếm sống bằng tài năng sau tay lái. Nhưng những "khách hàng" của Frank thường đưa anh vào những nhiệm vụ không mong đợi.
 • Người Vận Chuyển: Phần 3 Người Vận Chuyển: Phần 3

  Transporter 3

  104 phút
      2008
 • Người Vận Chuyển: Phần 2 Người Vận Chuyển: Phần 2

  Transporter 2

  87 phút
      2005
 • Người Vận Chuyển Người Vận Chuyển

  The Transporter

  92 phút
      2002