Trọn bộ Người vận chuyển

Trọn bộ Người vận chuyển

Frank Martin, cựu đặc vụ CIA, sống ẩn thân và kiếm sống bằng tài năng sau tay lái. Nhưng những "khách hàng" của Frank thường đưa anh vào những nhiệm vụ không mong đợi.