• Đại Chiến Cổ Kim Đại Chiến Cổ Kim

  Ancient Terracotta War Situation

  43 Tập
      2010
 • Gặp Anh, Gặp Được Chân Tình Gặp Anh, Gặp Được Chân Tình

  Go, Single Lady

  24 Tập
      2014
 • Toàn Dân Công Chúa Toàn Dân Công Chúa

  The Princess 2013

  18/? Tập
      2013
 • Tuyết Sơn Phi Hồ Tuyết Sơn Phi Hồ

  Tuyết Sơn Phi Hồ

  40 Tập
      2007
 • Khống Chế Khống Chế

  Control

  90 Phút
      2014
 • Phi Hành Vật Nhiễu 2 Phi Hành Vật Nhiễu 2

  If You Are The One II

  125 Phút
      2010
 • Giải Cứu Tướng Gia Giải Cứu Tướng Gia

  Saving General Yang

  102 Phút
      2013
 • Tân Tây Du Ký Tân Tây Du Ký

  Journey To The West

  60 Tập
      2011
 • Tân Thủy Hử Tân Thủy Hử

  All Men Are Brother

  86 Tập
      2011
 • Ỷ Thiên Đồ Long Ký Ỷ Thiên Đồ Long Ký

  Heaven Sword And Dragon Sabre

  80 Tập
      2009
 • Những Ngã Rẽ Cuộc Đời 2 Những Ngã Rẽ Cuộc Đời 2

  The Outsiders 2

  20 Tập
      2004