• Truy Đuổi Ái Tình Truy Đuổi Ái Tình

  Truy Đuổi Ái Tình

  30 Tập
      2013
 • Sát Thủ Đại Nội Sát Thủ Đại Nội

  The Bounty Hunter

  30 Tập
      2012
 • Oan Gia Kiếm Khách Oan Gia Kiếm Khách

  Happy Family 2014

  35 Tập
      2014
 • Chế Phục Chế Phục

  A Chilling Cosplay

  95 Phút
      2013
 • Họa Bì 2: Yêu Không Hối Tiếc Họa Bì 2: Yêu Không Hối Tiếc

  Painted Skin 2: No Regrets For Real Love

  36 Tập
      2013
 • Thiên Sơn Mộ Tuyết Thiên Sơn Mộ Tuyết

  Sealed With A Kiss

  28/28 Tập
      2011