• Biệt Đội Đánh Thuê: Phần 3 Biệt Đội Đánh Thuê: Phần 3

  The Expendables 3

  127 Phút
      2014
 • Sát Thủ Hoàn Hảo Sát Thủ Hoàn Hảo

  The Mechanic

  93 Phút
        2011
 • Điệp Vụ Ý Điệp Vụ Ý

  The Italian Job

  111 Phút
      2003
 • Săn Súng - Súng Săn Săn Súng - Súng Săn

  Lock, Stock & Two Smoking Barrels

  107 phút
        1998
 • Bước Đường Cùng Bước Đường Cùng

  Homefront

  100 Phút
      2013
 • Không Thỏa Hiệp Không Thỏa Hiệp

  Blitz

  96 Phút
      2011
 • Kẻ Đối Nghịch Kẻ Đối Nghịch

  The One

  87 Phút
      2001
 • Trận Chiến Khốc Liệt Trận Chiến Khốc Liệt

  War

  103 Phút
      2007
 • Biệt Đội Đánh Thuê: Phần 2 Biệt Đội Đánh Thuê: Phần 2

  The Expendables 2

  102 phút
        2012
 • Biệt Đội Đánh Thuê Biệt Đội Đánh Thuê

  The Expendables

  103 phút
        2010
 • Súng Côn Quay Súng Côn Quay

  Revolver

  90 phút
        2006
 • Chuộc Tội Chuộc Tội

  Redemption

  100 Phút
        2013
 • Cuộc Đua Tử Thần Cuộc Đua Tử Thần

  Death Race

  111 phút
        2008
 • Băng Đảng Lộng Hành Băng Đảng Lộng Hành

  Snatch.

  102 phút
    2000
 • Tay Chơi Rửa Hận Tay Chơi Rửa Hận

  Parker

  118 Phút
      2013
 • Ngục Tù Thép Ngục Tù Thép

  Chaos

  106 phút
        2005
 • Người Vận Chuyển: Phần 3 Người Vận Chuyển: Phần 3

  Transporter 3

  104 phút
      2008
 • Người Vận Chuyển: Phần 2 Người Vận Chuyển: Phần 2

  Transporter 2

  87 phút
      2005
 • Người Vận Chuyển Người Vận Chuyển

  The Transporter

  92 phút
      2002
 • Vụ Cướp Thế Kỷ Vụ Cướp Thế Kỷ

  The Bank Job

  111 phút
        2008