• Đại Chiến Cổ Kim Đại Chiến Cổ Kim

  Ancient Terracotta War Situation

  43 Tập
      2010
 • Tinh Trung Nhạc Phi Tinh Trung Nhạc Phi

  The Patriot Yue Fei

  69 Tập
      2013
 • Huynh Đệ Song Hành Huynh Đệ Song Hành

  Old Time Buddy

  17 Tập
      2012
 • Bước Ngoặt Cuộc Đời Bước Ngoặt Cuộc Đời

  Golden Faith

  30 Tập
      2002
 • Thần Thám Lý Kỳ Thần Thám Lý Kỳ

  Old Time Budy...To Catch A Thief

  18 Tập
      1998
 • Thiên Địa Nam Nhi Thiên Địa Nam Nhi

  Cold Blood Warm Heart

  29 Tập
      1996
 • Bảy Chị Em Bảy Chị Em

  Seven Sisters

  36 Tập
      2001