• Nông Dân Hiện Đại Nông Dân Hiện Đại

  Modern Farmer

  20 Tập
      2014
 • Siêu Sao Gặp Hạn Siêu Sao Gặp Hạn

  Passionate Goodbye aka Rockin' On Heaven's Door

  99 Phút
      2013
 • Nàng Dâu Trăm Năm Nàng Dâu Trăm Năm

  Bride Of The Century

  16/16 Tập
      2014