• Căn Phòng 2046 Căn Phòng 2046

  2046

  129 Phút
        2004
 • Vô Gian Đạo: Phần 1 Vô Gian Đạo: Phần 1

  Infernal Affairs

  101 Phút
      2002
 • Thương Thành Thương Thành

  Confession Of Pain

  110 Phút
      2006
 • Mật Lệnh Cuối Cùng Mật Lệnh Cuối Cùng

  The Silent War

  120 phút
      2012
 • A Phi Chính Truyện A Phi Chính Truyện

  Days of Being Wild

  94 phút
        1990
 • Tâm Trạng Khi Yêu Tâm Trạng Khi Yêu

  In The Mood For Love

  98 phút
        2000
 • Điệp Huyết Điệp Huyết

  Bullet In The Head

  136 phút
        1990
 • Thiện Nữ U Hồn: Phần 3 Thiện Nữ U Hồn: Phần 3

  A Chinese Ghost Story 3

  104 Phút
      1991
 • Vô Gian Đạo: Phần 3 Vô Gian Đạo: Phần 3

  Infernal Affairs III

  118 Phút
      2003
 • Chuyện Đông Tà Tây Độc Chuyện Đông Tà Tây Độc

  Ashes Of Time (Redux)

  93 Phút
      2008
 • Trùng Khánh Sâm Lâm Trùng Khánh Sâm Lâm

  Chungking Express

  98 phút
      1994
 • Dương Gia Tướng Dương Gia Tướng

  The Yang's Saga

  10 Tập
      1985
 • Huyền Thoại Lý Tiểu Long Huyền Thoại Lý Tiểu Long

  Bruce Lee: My Brother

  129 phút
      2010
 • Nhất Đại Tông Sư Nhất Đại Tông Sư

  The Grandmasters

  130 phút
      2013
 • Bản Lĩnh Đàn Ông Bản Lĩnh Đàn Ông

  Gorgeous

  121 phút
      1993
 • Đại Ma Thuật Sư Đại Ma Thuật Sư

  The Great Magician

  128 phút
      2012
 • Đại Chiến Xích Bích: Phần 2 Đại Chiến Xích Bích: Phần 2

  Red Cliff 2

  142 phút
      2009
 • Cuộc Phá Tham Ô Cuộc Phá Tham Ô

  Island of Greed

  126 phút
      1997
 • Tân Vi Tiểu Bảo Tân Vi Tiểu Bảo

  Hero - Beyond the Boundary of Time

  94 phút
      1993
 • Bác Sỹ Lưu Manh Bác Sỹ Lưu Manh

  Mack the Knife

  97 phút
      1995