• Như Ý Như Ý

  Ruyi

  24/42 Tập
      2011
 • Thiên Kim Nữ Tặc Thiên Kim Nữ Tặc

  Lady and Liar

  46 Tập
      2015
 • Truy Đuổi Ái Tình Truy Đuổi Ái Tình

  Truy Đuổi Ái Tình

  30 Tập
      2013
 • Giang Nam Tứ Đại Tài Tử Giang Nam Tứ Đại Tài Tử

  Giang Nam Tứ Đại Tài Tử

  41 Tập
      2014
 • Họa Bì 2: Yêu Không Hối Tiếc Họa Bì 2: Yêu Không Hối Tiếc

  Painted Skin 2: No Regrets For Real Love

  36 Tập
      2013
 • Nắm Giữ Tình Yêu Nắm Giữ Tình Yêu

  Holding Love

  102 Phút
      2012
 • Mỹ Nhân Vô Lệ Mỹ Nhân Vô Lệ

  In Love With Power

  38 Tập
      2012
 • Đường Về Đường Về

  Irreversi

  90 phút
      2009
 • Nhu Đạo Tiểu Tử Nhu Đạo Tiểu Tử

  Aiming High

  13 Tập
      1998