• Tìm Thấy Tình Yêu Tìm Thấy Tình Yêu

  Discovery of Love

  16 Tập
      2014
 • Vị Ngọt Hôn Nhân Vị Ngọt Hôn Nhân

  Can We Get Married?

  20 Tập
      2013
 • Ban Nhạc Mỹ Nam Ban Nhạc Mỹ Nam

  Shut Up: Flower Boy Band

  16 Tập
      2012