• Cuộc Đấu Đỉnh Cao Cuộc Đấu Đỉnh Cao

  High Kickers

  93 Phút
      2013
 • Lan Lăng Vương Lan Lăng Vương

  Lan Ling Wang

  46 Tập
      2013
 • Diệt Ma Thiên Sứ Diệt Ma Thiên Sứ

  Night Journey

  22 Tập
      1996
 • Liêu Trai: Tứ Đại Kỳ Nữ Liêu Trai: Tứ Đại Kỳ Nữ

  The Fairies of Liaozhai

  16 Tập
      2006