Chú Rô Bốt Siêu Việt

Chú Rô Bốt Siêu Việt
Robosapien Rebooted

   

SỐ TẬP

Cody, một chú người máy thông minh cùng với cậu bé tìm cách giải cứu gia đình của mình đang bị giam giữ bởi một tổ chức tài trợ các nguyên cứu phát minh robot.

Bình luận (3)