Chung Cực Nhất Bang

Chung Cực Nhất Bang
Ko One

   

SỐ TẬP

Lớp học có tên là chung cực nhất bang, lớp này chuyên đi đánh nhau và các thầy cô trong trường đều sợ duy chỉ có cô giáo chủ nhiệm là trị được nên các học sinh rất nể cô.

Thủ lĩnh của nhóm chính là Uông Đại Đông người đứng thứ 3 trong bảng KO những người nằm trong bản này đều có sức mạnh phi thường.

Đinh Thiệu Vũ đứng thứ 4 có tên gọi là Tiểu Vũ Đoạt Mệnh.

Bình luận (28)