Chung Cực Nhất Gia

Chung Cực Nhất Gia
The X-family

   

SỐ TẬP

Sau thành công của bộ phim Chung cực nhất bang, công ty chế tác Comic tiếp tục làm phần 2, có tên tiếng Anh là The X family.

Chuyện phim kể về chiến sĩ chung cực Hạ Thiên trong lúc cả thế giới bị bao trùm bởi các thế lực đen tối, gia đình họ đã gánh lấy sứ mệnh giải cứu nhân loại...

Bình luận (46)