Cuộc Nổi Dậy Của Máy Móc

Cuộc Nổi Dậy Của Máy Móc
Terminator 3: Rise of the Machines

   

SỐ TẬP

Hơn 10 năm sau sự kiện Ngày phán quyết, John Connor sống lang thang để tránh sự truy sát của đám máy móc từ tương lai. Lần này, Skynet lại cử sát thủ T-X cho nhiệm vụ trừ khử John. Trong khi đó, virus Skynet bắt đầu lây lan vào hệ thống quân sự, thảm họa hạt nhân chuẩn bị nổ ra...

Bình luận (4)