Đại Thoại Tây Du: Phần 2

Đại Thoại Tây Du: Phần 2
Journey to the West: Season 2

   

SỐ TẬP

Trên đường thỉnh kinh, Đường Tam Tạng có một giấc mơ về con Cự Hầu đại phá thành Trường An. Lo lắng vì cự hầu chính là Ngộ không, thánh tăng quyết định quay trở lại Đại Đường nhằm ngăn chặn.

Nhưng khi nhận thấy thực tế diễn ra đúng với giấc mộng, Đường Tăng biết rằng con cự hầu được sinh ra từ một mảnh Ngũ Tinh Thạch sót lại do Nữ Oa vá trời. Sau khi ngộ Không ra tay ngăn trừ hiểm họa, 4 thầy trò lại lên đường thỉnh kinh.

Trước mắt họ sẽ là những kiếp nạn mới, với vô số yêu quái chặn đường, trong đó có dối thủ lớn nhất của Ngộ Không - Thông Tý Diên hầu...

Bình luận (42)