Đất Và Người

Đất Và Người
Đất Và Người

   

SỐ TẬP

Bộ phim nói về sự đấu đá cá nhân của hai dòng họ. Họ Vũ và họ Trịnh ở làng Giếng Chùa và đời sống ở nông thôn những năm đất nước bước vào thời kỳ đổi mới….

Bình luận (22)