*Đăng nhập để xem phim chất lượng tốt hơn nhé!
Đất Và Người

Đất Và Người
Đất Và Người

   

SỐ TẬP

Bộ phim nói về sự đấu đá cá nhân của hai dòng họ. Họ Vũ và họ Trịnh ở làng Giếng Chùa và đời sống ở nông thôn những năm đất nước bước vào thời kỳ đổi mới….

Bình luận (22)