Hoàn Châu Cách Cách: Phần 2

Hoàn Châu Cách Cách: Phần 2
Princess Returning Pearl: Season 2

   

SỐ TẬP

Sau khi vào cung và nhận danh Cách Cách, Tiểu Yến Tử tiếp tục chuyến phiêu lưu kỳ thú của mình. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Tình Nhi Cách Cách, công chúa Hàm Hương khiến hậu cung ngày càng thêm nhiều chuyện rắc rối, đặc biệt khi có mặt của Én nhỏ.

Bình luận (48)