Lập Trình Cho Trái Tim

Lập Trình Cho Trái Tim
Lập Trình Cho Trái Tim

 

SỐ TẬP

Lập trình cho trái tim là phim đầu tay của sáu biên kịch trẻ thuộc công ty Scripts (do nhà biên kịch Nguyễn Quang Lập làm giám đốc). Điều bất ngờ là đề tài về dân IT chưa từng được khai thác lại do những nhà biên kịch ngoại đạo với công nghệ thông tin thực hiện.

Bình luận (44)