Mặt Nạ Da Người

Mặt Nạ Da Người
Mặt Nạ Da Người

 

SỐ TẬP

Phim “Mặt Nạ Da Người” xảy ra ở tòa báo Sự thật, khoa thận của một bệnh viện và một tập đoàn bất động sản. Ở đó những con người cùng sở thích đeo mặt nạ, đường dây buôn bán nội tạng con người, cuộc chiến đi tìm công lý đầy nguy hiểm của các nhà báo…

Bình luận (42)