Mình Cưới Thật Em Nhé

Mình Cưới Thật Em Nhé
Mình Cưới Thật Em Nhé

 

SỐ TẬP

Bộ phim Mình Cưới Thật Em Nhé bắt đầu ở một bệnh viện tâm thần. Ở đó có đủ loại người điên: điên vì tình, điên vì học, điên vì chứng khoán, điên vì võ thuật… Ở đó có hai bạn trẻ Kiên và Linh.Cuộc đời Kiên và Linh đều gặp những biến cố đầy bất ngờ trong phim và đẩy họ vào những khoảng tuyệt vọng, khiến tâm thần bất ổn, mất niềm tin vào cuộc sống...

Bình luận (30)