Mối Tình Thượng Hải

Mối Tình Thượng Hải
Remembrance

   

SỐ TẬP

Thời kỳ hỗn loạn ở Thượng Hải những năm 1930, Hồng Phi và Long Ngũ là hai anh em trai tới đây để lập nghiệp. Hồng Phi gặp Nam Tinh và hai người đã có một mối tình trắc trở và sóng gió, nhưng cuối cùng họ đã đến được với nhau.

Bình luận (13)