Nhìn Ra Biển Cả

Nhìn Ra Biển Cả
Nhìn Ra Biển Cả

 

"Nhìn ra biển cả" là bộ phim về quãng đời tuổi trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Hãng phim Hội Điện ảnh sản xuất.

 

 

Bình luận (1)