Nữ Vệ Sĩ

Nữ Vệ Sĩ
Nữ Vệ Sĩ

 

SỐ TẬP

Bộ phim “Nữ vệ sỹ” đã đề cập đến xung đột của những người trẻ trên con đường tìm kiếm đam mê và giá trị đích thực của cuộc sống.Đó là cả một quá trình vấp ngã, thử thách, chọn lựa… để gây dựng niềm tin, sự kiên định trong bản thân mỗi người…

Bình luận (40)