Siêu Người Máy Biến Hình

Siêu Người Máy Biến Hình
Transformers Energon

   

SỐ TẬP

Cuộc chiến tranh giành nguồn siêu năng lượng Energon giữa phe Deception và Autobot vẫn tiếp diễn...

Bình luận (21)