Siêu Nhân Xe Đua

Siêu Nhân Xe Đua
Power Rangers: Racing Performance Machines

 

SỐ TẬP

Trong tương lai, tất cả phương tiện liên lạc của thế giới đều bị Venjix-1 hệ thống máy tính cao cấp kiểm soát. Nó thao túng quân đội, lực lượng vũ trang và âm thầm chế tạo ra 1 đạo quân để xâm chiếm địa cầu.

Những người sống sót đều phải đến tạm trú ở thành phố Conrinth nơi duy nhất có tường phòng hộ chống lại sự ô nhiễm và xâm lăng của Venjix.

Tại đây, 3 người thanh niên được chọn để sử dụng những thiết bị tối tân và điều khiển những cỗ máy sinh học, từ đó mới giải phóng con người khỏi ách thống trị của lũ người máy kia...

Bình luận (33)