Siêu Thú Biến Hình: Phần 3

Siêu Thú Biến Hình: Phần 3
Beasr War - Transformers: Season 3

   

SỐ TẬP

Cuộc chiến sắp đến hồi ngã ngũ khi Megatron bất chấp tính mạng của cả các Predacon đã cùng hắn vào sinh ra tử để đạt được mục đích.

Biết được kế hoạch trở về quá khứ để tiêu diệt tổ tiên các Maximals, Optimus và các đồng đội tìm đường lọt vào lỗ hổng thời gian nhằm ngăn chặn bàn tay của tên bạo chúa. Trong hành trình này, một đồng minh không xa lạ xuất hiện và giúp đỡ các Maximals bắt giữ Megatron và đem về xét xử tại Cybertron.

Bình luận (13)