Song Hùng Kì Dị

Song Hùng Kì Dị
Song Hùng Kỳ Dị

 

SỐ TẬP

Thông qua các vụ án bất ngờ: ngôi nhà ma, câu chuyện về người bố bị gài bom thư, năng lực đặc biệt của một nữ sinh... bộ phim truyền đến khán giả thông điệp về việc chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, những tình cảm và khả năng kỳ diệu sẽ mang con người xích lại gần nhau hơn.

Bình luận (36)