Sư Huynh Trúng Tà

Sư Huynh Trúng Tà
Look Out, Officer

   

Chú Biêu là một cảnh sát mẫn cán, do lọt phục kích của bọn buôn ma túy nên bị sát hại. Thấy mình chết oan uổng, chú tìm cách xin cho trở lại trần gian để giúp đỡ các đồng nghiệp bắt giữ tên trùm ma túy.

Hồn chú Biêu nhập vào khẩu súng cũ của mình, nhưng trớ trêu thay nó lại được giao cho anh chàng cảnh sát mới ra trường còn non kinh nghiệm A Tinh. Sau khi nhận lời giúp đỡ chú Biêu, A Tinh đặt yêu cầu lại là chú phải giúp anh chàng tán gái...

Bình luận (1)