Thần Thám Địch Nhân Kiệt

Thần Thám Địch Nhân Kiệt

Amazing Detective Di Ren Jie

Đạo diễn: Tiền Nhạn Thu

Diễn viên: Lương quan hoa, Trương tử kiện, Lã trung

Phát hành: 2008

Thể loại: Truyền hình, Lịch sử, Cổ trang

Sản xuất: CCTV

Thời lượng: 48 Tập

Quốc gia: Trung Quốc

Công Nguyên năm 680, Đường Cao Tông Lý Trị ngự giá đến Thái Sơn tế trời. Thái tử Lý Hiền được lệnh đến Thái An ở Sơn Đông sắp xếp trước công việc tế trời. Ở đó, Lý Hiền bị người ta âm mưu hãm hại. Thái tử Lý Hiền bị phế, trọng thần đương triều Quách Tương Thành, Trương Giản Chi và hàng chục người liên quan cũng bị liên lụy.

Trong lúc nguy nan, Trương Giản Chi bí mật viết thư cho bạn thân Địch Nhân Kiệt đang nghỉ phép ở quê nhà, nói về vụ án ở Thái An là có người muốn hãm hại Thái tử, ý đồ cướp ngôi Thái tử. Rất tiếc là hoàng thượng lại tin những việc ngụy tạo này, mà không tin con ruột của mình. Nếu để thế lực này làm càn sẽ làm cho nội bộ của triều đình không ổn định, ảnh hưởng đến trị an lâu dài của quốc gia