Tiết Khí Sư Cuối Cùng: Phần 2

Tiết Khí Sư Cuối Cùng: Phần 2
Avatar: the Last Airbender Book 2

   

SỐ TẬP

Katara và Sokka tiếp tục lên đường tìm kiếm một Thổ Khí Sư để hoàn thiện kĩ năng cho Aang, nhưng họ bị tập kích và Appa bị bắt giữ.

Aang trên đường tìm kiếm người bạn 4 chân đã tới Thủ đô của Thổ Quốc là Ba Sing Se và tại đây đã nổ ra 1 cuộc chiến khi bàn tay của Hỏa Quốc đã vươn tới...

Bình luận (20)