Truyền Thuyết Thất Tiên Nữ

Truyền Thuyết Thất Tiên Nữ
Seven Fairies

   

Chuyện kể về 7 tiên nữ con của Vương Mẫu nương nương. Nàng tiên thứ bảy vì ham chơi xuống trần gian gặp, yêu và kết hôn chàng thanh niên tên là Đổng Vĩnh, bị Vương Mẫu phát hiện, hủy bỏ cốt tiên đày xuống trần gian làm người phàm.

Từ đó thì vì nhớ em, lần lượt các nàng tiên còn lại cũng xuống trần và dính vào âm mưu của tên Sao Chổi cùng Âm thực vương rồi thì gặp nhiều gian truân và cũng yêu phải người trần.

Chỉ có công chúa lớn và  thứ 4 là động lòng người trên thiên đình là Thực thần và Kim Tra. Hàng loạt mưu mô, mâu thuẫn nhưng cuối cùng thần tiên và người dưới trần cũng chung tay chống cái ác...

Bình luận (69)