Anh Hùng Ca

Anh Hùng Ca
Veer

   

SỐ TẬP

Bộ phim tóm lược thời kì thực dân Anh đô hộ Ấn Độ với chính sách chia rẽ và cai trị, khuất phục nhà vua và triều đình, nhưng không hàng phục được những con người của tộc Pindari. Thà chịu chết, những con người quả cảm cũng không để mất danh dự, quyết tâm chiến đấu tới hơi thở cuối cùng..