• Hoa Nắng Hoa Nắng

  Hoa Nắng

  36 tập
    2012
 • Hoa Cỏ May - Phần II : Những Ngày Bình Yên Hoa Cỏ May - Phần II : Những Ngày Bình Yên

  Hoa Cỏ May - Phần II : Những Ngày Bình Yên

  8 tập
    2001
 • Bí Mật Tam Giác Quỷ Bí Mật Tam Giác Quỷ

  The Triangle

  3 Tập
      2005
 • Mất Tích: Phần 5 Mất Tích: Phần 5

  Lost: Season 5

  16 Tập
      2009
 • Đất Và Người Đất Và Người

  Đất Và Người

  24 tập
      2009
 • Cô Giáo Gangster: Phần 1 Cô Giáo Gangster: Phần 1

  Gokusen: Season 1

  12 Tập
      2002
 • Truyền Tích Thần Kỳ Truyền Tích Thần Kỳ

  Legend Of The Demigods

  22 Tập
      2008
 • Cổ Tích Thời Hiện Đại: Phần 1 Cổ Tích Thời Hiện Đại: Phần 1

  Once Upon A Time: Season 1

  22 Tập
      2011
 • Tân Máu Đổ Bến Thượng Hải Tân Máu Đổ Bến Thượng Hải

  Shanghai Bund

  32 Tập
      2007
 • Hội Phù Thủy Hội Phù Thủy

  The Secret Circle

  22 Tập
      2011
 • Giải Mã Kỳ Án: Phần 3 Giải Mã Kỳ Án: Phần 3

  Fringe: Season 3

  22 Tập
      2010
 • Đệ Nhất Pháp Sư: Phần 4 Đệ Nhất Pháp Sư: Phần 4

  Merlin: Season 4

  13 Tập
      2011
 • Thiên Thần Khát Máu: Phần 5 Thiên Thần Khát Máu: Phần 5

  Dexter: Season 5

  12 Tập
        2010
 • Nhật Ký Ma Cà Rồng: Phần 3 Nhật Ký Ma Cà Rồng: Phần 3

  The Vampire Diaries: Season 3

  22 Tập
      2011
 • Đại Ca Đi Học Đại Ca Đi Học

  My Boss My Hero

  10 Tập
      2006
 • Vị Tướng Tình Báo Và Hai Bà Vợ Vị Tướng Tình Báo Và Hai Bà Vợ

  Vị Tướng Tình Báo Và Hai Bà Vợ

  29 tập
      2003
 • Mất Tích: Phần 4 Mất Tích: Phần 4

  Lost: Season 4

  14 Tập
      2008
 • Hoa Cỏ May: Thời Niên Thiếu Hoa Cỏ May: Thời Niên Thiếu

  Hoa Cỏ May - Phần I : Thời Niên Thiếu

  4 tập
    2001
 • Phi Hành Gia Cổ Đại: Phần 1 Phi Hành Gia Cổ Đại: Phần 1

  Ancient Aliens: Season 1

  6 Tập
      2009
 • Những Ngọn Nến Trong Đêm Những Ngọn Nến Trong Đêm

  Những Ngọn Nến Trong Đêm

  18 tập
    2002