• Đế Chế Ngầm: Phần 2 Đế Chế Ngầm: Phần 2

  Boardwalk Empire: Season 2

  12 Tập
        2011
 • Phong Ấn Samurai Phong Ấn Samurai

  Samurai High School

  9 Tập
      2009
 • Bí Mật Bảo Tàng Bí Mật Bảo Tàng

  The Biter Bitten

  20 Tập
      2006
 • Thuần Huyết: Phần 1 Thuần Huyết: Phần 1

  True Blood: Season 1

  12 Tập
        2008
 • Giải Mã Kỳ Án: Phần 4 Giải Mã Kỳ Án: Phần 4

  Fringe: Season 4

  22 Tập
      2011
 • Kính Vạn Hoa Kính Vạn Hoa

  Kính Vạn Hoa

  28 tập
      2008
 • Nữ Vương Học Đường: Phần 1 Nữ Vương Học Đường: Phần 1

  Majisuka Gakuen: Season 1

  12 Tập
      2010
 • Thiên Thần Khát Máu: Phần 6 Thiên Thần Khát Máu: Phần 6

  Dexter: Season 6

  12 Tập
        2011
 • Sát Thủ Nikita: Phần 2 Sát Thủ Nikita: Phần 2

  Nikita: Season 2

  23 Tập
      2011
 • Hoa Nắng Hoa Nắng

  Hoa Nắng

  36 tập
    2012
 • Hoa Cỏ May - Phần II : Những Ngày Bình Yên Hoa Cỏ May - Phần II : Những Ngày Bình Yên

  Hoa Cỏ May - Phần II : Những Ngày Bình Yên

  8 tập
    2001
 • Bí Mật Tam Giác Quỷ Bí Mật Tam Giác Quỷ

  The Triangle

  3 Tập
      2005
 • Mất Tích: Phần 5 Mất Tích: Phần 5

  Lost: Season 5

  16 Tập
      2009
 • Đất Và Người Đất Và Người

  Đất Và Người

  24 tập
      2009
 • Cô Giáo Gangster: Phần 1 Cô Giáo Gangster: Phần 1

  Gokusen: Season 1

  12 Tập
      2002
 • Truyền Tích Thần Kỳ Truyền Tích Thần Kỳ

  Legend Of The Demigods

  22 Tập
      2008
 • Cổ Tích Thời Hiện Đại: Phần 1 Cổ Tích Thời Hiện Đại: Phần 1

  Once Upon A Time: Season 1

  22 Tập
      2011
 • Tân Máu Đổ Bến Thượng Hải Tân Máu Đổ Bến Thượng Hải

  Shanghai Bund

  32 Tập
      2007
 • Hội Phù Thủy Hội Phù Thủy

  The Secret Circle

  22 Tập
      2011
 • Giải Mã Kỳ Án: Phần 3 Giải Mã Kỳ Án: Phần 3

  Fringe: Season 3

  22 Tập
      2010