• Đại Thái Giám Đại Thái Giám

  The Confidant

  33 Tập
      2012
 • Tầm Thủ Huyền Thoại: Phần 2 Tầm Thủ Huyền Thoại: Phần 2

  Legend Of The Seeker: Season 2

  22 Tập
      2009
 • Cuộc Chiến Vương Quyền: Phần 2 Cuộc Chiến Vương Quyền: Phần 2

  Game Of Thrones: Season 2

  10 Tập
        2012
 • Phi Hành Gia Cổ Đại: Phần 5 Phi Hành Gia Cổ Đại: Phần 5

  Ancient Aliens: Season 5

  9 Tập
      2012
 • Kẻ Hủy Diệt - Ngoại Truyện: Phần 2 Kẻ Hủy Diệt - Ngoại Truyện: Phần 2

  Terminator - The Sarah Connor Chronicles: Season 2

  22 Tập
      2008
 • Người Vận Chuyển Người Vận Chuyển

  Transporter: The Series

  12 Tập
        2012
 • Biệt Đội Megaforce Biệt Đội Megaforce

  Power Rangers Megaforce

  4/20 Tập
      2013
 • Tầm Thủ Huyền Thoại: Phần 1 Tầm Thủ Huyền Thoại: Phần 1

  Legend Of The Seeker: Season 1

  22 Tập
      2008
 • Vũ Điệu Tình Yêu Vũ Điệu Tình Yêu

  Vũ Điệu Tình Yêu

  30 tập
    2010
 • Kẻ Hủy Diệt - Ngoại Truyện: Phần 1 Kẻ Hủy Diệt - Ngoại Truyện: Phần 1

  The Sarah Connor Chronicles: Season 1

  9 Tập
      2007
 • Thế Giới Bí Mật Của Alex Mack: Phần 1 Thế Giới Bí Mật Của Alex Mack: Phần 1

  The Secret World of Alex Mack: Season 1

  13 Tập
      1994
 • Luật Sư Tay Chơi: Phần 2 Luật Sư Tay Chơi: Phần 2

  Suits: Season 2

  14/16 Tập
      2012
 • Máu Lửa Thành Rome: Phần 1 Máu Lửa Thành Rome: Phần 1

  Rome: Season 1

  12 Tập
      2005
 • Phòng Tuyến Cuối Cùng Phòng Tuyến Cuối Cùng

  Last Resort

  13 Tập
      2012
 • Nanase Trở Về Nanase Trở Về

  Nanase Futatabi

  10 Tập
      2008
 • Jeon Woo Chi Jeon Woo Chi

  Jeon Woo Chi

  14/ 24 Tập
      2012
 • Thành Phố Cao Bồi: Phần 1 Thành Phố Cao Bồi: Phần 1

  Deadwood: Season 1

  12 Tập
      2004
 • Gundam 00: Phần 1 Gundam 00: Phần 1

  Mobile Suit Gundam 00: Celestial Being

  25 Tập
      2007
 • Năng Lực Siêu Nhiên: Phần 7 Năng Lực Siêu Nhiên: Phần 7

  Supernatural: Season 7

  23 Tập
      2011
 • Thánh Kinh Tình Yêu Thánh Kinh Tình Yêu

  1 Pound no Fukuin

  9 Tập
      2008