• Đại Ca Đi Học Đại Ca Đi Học

  My Boss My Hero

  10 Tập
      2006
 • Vị Tướng Tình Báo Và Hai Bà Vợ Vị Tướng Tình Báo Và Hai Bà Vợ

  Vị Tướng Tình Báo Và Hai Bà Vợ

  29 tập
      2003
 • Thái Bình Công Chúa Bí Sử Thái Bình Công Chúa Bí Sử

  The Secret History Of Princess Tai Ping

  28 Tập
      2011
 • Tiếng Tơ Đồng Tiếng Tơ Đồng

  Tiếng Tơ Đồng

  31 tập
      2010
 • Bá Vương Koshien Bá Vương Koshien

  Rookies

  11 Tập
      2008
 • Vua Bida Vua Bida

  King Of Snooker

  20 Tập
      2009
 • Thứ Hai Đẫm Máu: Chiếc Hộp Pandora Thứ Hai Đẫm Máu: Chiếc Hộp Pandora

  Bloody Monday: Season 2

  9 Tập
      2010
 • Tân Lộc Đỉnh Ký Tân Lộc Đỉnh Ký

  Royal Tramp

  50 Tập
      2008
 • Hương Tình Hương Tình

  Hương Tình

  30 tập
      2011
 • Người Hùng Công Tố Người Hùng Công Tố

  Hero

  11 Tập
      2012
 • Giang Hồ Thượng Hải Giang Hồ Thượng Hải

  Jianghu Brother

  32 Tập
      2008
 • Túy Quyền Vô Địch Túy Quyền Vô Địch

  Drunken Kungfu

  24 Tập
      2004
 • Đệ Nhất Pháp Sư: Phần 2 Đệ Nhất Pháp Sư: Phần 2

  Merlin: Season 2

  13 Tập
      2010
 • Sóng Ở Đáy Sông Sóng Ở Đáy Sông

  Sóng Ở Đáy Sông

  10 tập
      2002
 • Mánh Khóe Hoàn Hảo: Phần 2 Mánh Khóe Hoàn Hảo: Phần 2

  Trick: Season 2

  12 Tập
      2002
 • Đội đặc nhiệm nhà C21 Đội đặc nhiệm nhà C21

  Đội đặc nhiệm nhà C21

  9 tập
      2012
 • Bộ Óc Siêu Phàm Bộ Óc Siêu Phàm

  Mr. Brain

  8 Tập
      2009
 • Biệt Kích Dù Biệt Kích Dù

  Band Of Brothers

  10 Tập
      2001
 • Người Thổi Tù Và Hàng Tổng Người Thổi Tù Và Hàng Tổng

  Người Thổi Tù Và Hàng Tổng

  5 tập
      2000
 • Thầy Giáo Gangster Thầy Giáo Gangster

  Dragon Zakura

  11 Tập
      2005