• Miền Ảo Ảnh Miền Ảo Ảnh

  The Twilight Zone

  44 Tập
      2002
 • Nhà Văn Phá Án: Phần 1 Nhà Văn Phá Án: Phần 1

  Castle: Season 1

  10 Tập
      2005
 • Thị Trấn Smallville: Phần 4 Thị Trấn Smallville: Phần 4

  Smallville: Season 4

  22 Tập
      2012
 • Thiếu Niên Phương Thế Ngọc Thiếu Niên Phương Thế Ngọc

  Young Master of Shaolin

  40 Tập
      1999
 • Thần Tượng Lắm Chiêu Thần Tượng Lắm Chiêu

  Thần Tượng Lắm Chiêu

  36 tập
    2012
 • Thầy Giáo Siêu Hạng Thầy Giáo Siêu Hạng

  Great Teacher Onizuka

  12 Tập
      2012
 • Thị Trấn Smallville: Phần 3 Thị Trấn Smallville: Phần 3

  Smallville: Season 3

  22 Tập
      2003
 • Những Cuộc Tình Trắng Đen Những Cuộc Tình Trắng Đen

  Những Cuộc Tình Trắng Đen

  30 tập
    2009
 • Luật Sư Tay Chơi Luật Sư Tay Chơi

  Suits: Season 1

  12 Tập
      2012
 • Những Kẻ Xâm Lăng: Phần 2 Những Kẻ Xâm Lăng: Phần 2

  V - The Visitors: Season 2

  10 Tập
      2011
 • Chàng Mập Nghĩa Tình Chàng Mập Nghĩa Tình

  Chàng Mập Nghĩa Tình

  15/33 tập
    2012
 • Đội Phá Án Siêu Năng Lực Đội Phá Án Siêu Năng Lực

  Keizoku 2: SPEC

  10 Tập
      2012
 • Tay Chơi Miệt Vườn Tay Chơi Miệt Vườn

  Tay Chơi Miệt Vườn

  33 tập
    2012
 • Thị Trấn Smallville: Phần 2 Thị Trấn Smallville: Phần 2

  Smallville: Season 2

  23 Tập
      2002
 • Chiến Binh Rồng Đen: Khởi Nguồn Chiến Binh Rồng Đen: Khởi Nguồn

  Mortal Kombat: Legacy

  9 Tập
      2011
 • Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ

  The Sword and the Chess of Death

  45 Tập
      2006
 • Những Kẻ Xâm Lăng: Phần 1 Những Kẻ Xâm Lăng: Phần 1

  V - The Visitors: Season 1

  12 Tập
      2009
 • Siêu Thú Biến Hình: Phần 3 Siêu Thú Biến Hình: Phần 3

  Beasr War - Transformers: Season 3

  13 Tập
      1998
 • Naruto: Ninja Làng Mộc Diệp Naruto: Ninja Làng Mộc Diệp

  Naruto Dattebayo

  220 Tập
      2002
 • Sự Thật Vô Hình Sự Thật Vô Hình

  Sự Thật Vô Hình

  36 tập
    2011