• Quan Trường - Trường Quan Quan Trường - Trường Quan

  Quan Trường - Trường Quan

  117 Phút
    2015
 • Sòng Bạc Tử Thần Sòng Bạc Tử Thần

  Poker Night

  104 Phút
      2014
 • Siêu Ngốc Gặp Nhau Siêu Ngốc Gặp Nhau

  Dumb And Dumber To

  109 Phút
      2014
 • Xạ Thủ Hoa Kỳ Xạ Thủ Hoa Kỳ

  American Sniper

  132 Phút
      2014
 • Lật Mặt CIA Lật Mặt CIA

  Kill The Messenger

  112 Phút
      2014
 • Tình Yêu Và Danh Dự Tình Yêu Và Danh Dự

  Love And Honor

  100 Phút
      2013
 • Bạn Cùng Phòng Bạn Cùng Phòng

  Roommate

  110 Phút
      2013
 • Bạn Gái Hồi Xuân Của Tôi Bạn Gái Hồi Xuân Của Tôi

  Meet Miss Anxiety

  95 Phút
      2014
 • Người Phiên Dịch Người Phiên Dịch

  The Interpreter

  128 Phút
      2005
 • Chuột Sa Hũ Nếp Chuột Sa Hũ Nếp

  The Beguiled

  105 Phút
      1971
 • Cậu Bé Giỏi Võ Cậu Bé Giỏi Võ

  The Karate Kid

  110 Phút
      1984
 • Khu Rừng Cổ Tích Khu Rừng Cổ Tích

  Into The Woods

  125 Phút
      2014
 • Độc Túy Tâm Độc Túy Tâm

  Flower's Curse

  95 Phút
      2014
 • Ngây Thơ Ngây Thơ

  PK

  153 Phút
      2014
 • Héc-quyn Héc-quyn

  Hercules

  98 Phút
      2014
 • Bóng Ma Sát Thủ Bóng Ma Sát Thủ

  The Double

  98 Phút
        2011
 • Thẩm Phán Thẩm Phán

  Judge!

  106 Phút
      2014
 • Ký Ức Thức Tỉnh Ký Ức Thức Tỉnh

  Vice

  96 Phút
      2015
 • Sống Lại Sống Lại

  Rudderless

  105 Phút
      2014
 • Tay Trống Cự Phách Tay Trống Cự Phách

  Whiplash

  107 Phút
      2014