• Trò Đùa Lúc Nửa Đêm Trò Đùa Lúc Nửa Đêm

  O.T. The Movie

  103 Phút
      2014
 • Chân Tâm Anh Hùng Chân Tâm Anh Hùng

  A Hero Never Dies

  98 Phút
      1998
 • Hành Nhau Là Chính Hành Nhau Là Chính

  Hành Nhau Là Chính

  27 Phút
      2015
 • Đồng Thoại Buồn Đồng Thoại Buồn

  Sad Fairytale aka Sad Fairy Tale

  92 Phút
      2012
 • Y Ng'Róc Xuống Núi Y Ng'Róc Xuống Núi

  Y Ng'Róc Xuống Núi

  26 Phút
      2015
 • Hoàng Phi Hồng: Bí Ẩn Một Huyền Thoại Hoàng Phi Hồng: Bí Ẩn Một Huyền Thoại

  Rise Of The Legend

  131 Phút
      2014
 • Hãy Coi Chừng Hãy Coi Chừng

  Hãy Coi Chừng

  27 Phút
    2015
 • Kế Hoạch 5 Con Bướm Kế Hoạch 5 Con Bướm

  Kế Hoạch 5 Con Bướm

  27 Phút
    2015
 • Năm Phút Trước Nửa Đêm Năm Phút Trước Nửa Đêm

  Five Minutes To Tomorrow

  122 Phút
      2014
 • Tôi Phải Mua Đôi Giày Mới Tôi Phải Mua Đôi Giày Mới

  I Have To Buy New Shoes

  115 Phút
      2012
 • Kẻ Thấy Linh Hồn Kẻ Thấy Linh Hồn

  The Eyes Diary

  100 Phút
      2014
 • Học Cách Yêu Học Cách Yêu

  Women Who Flirt

  97 Phút
      2014
 • Siêu Trộm Trổ Tài Siêu Trộm Trổ Tài

  The Con Artists / The Technicians / Criminal Designer

  116 Phút
      2014
 • Biệt Thự Ma Biệt Thự Ma

  Di Sini Ada Yang Mati

  65 Phút
      2014
 • Đấu Trí Núi Uy Hổ Đấu Trí Núi Uy Hổ

  The Taking Of Tiger Mountain

  140 Phút
      2014
 • Thời Đại Hoàng Kim Thời Đại Hoàng Kim

  The Golden Era

  179 Phút
      2014
 • Đối Đầu Đối Đầu

  The Boundary

  90 Phút
      2014
 • Anh Hùng Du Côn 2 Anh Hùng Du Côn 2

  Black & White: The Dawn of Justice

  115 Phút
      2014
 • Bạn Gái Hồi Xuân Của Tôi Bạn Gái Hồi Xuân Của Tôi

  Meet Miss Anxiety

  95 Phút
      2014
 • Toan Tính Chết Người Toan Tính Chết Người

  Moss / Iggi

  163 phút
      2010