• Điệp Viên Không Chuyên Điệp Viên Không Chuyên

  The Accidental Spy

  108 phút
      2001
 • Vùng Tối Mặt Trăng Vùng Tối Mặt Trăng

  Transformers: Dark of the Moon

  154 phút
      2011
 • Siêu Nhân Báo Thù Siêu Nhân Báo Thù

  Watchmen

  205 phút
        2009
 • Hồ Sơ Chết Hồ Sơ Chết

  The X-files: I Want To Believe

  104 phút
      2008
 • Kẻ Xuyên Không Gian Kẻ Xuyên Không Gian

  Jumper

  88 phút
      2008
 • Sự Trở Về Của Darkrai Sự Trở Về Của Darkrai

  Pokemon The Movie 10: The Rise of Darkrai

  90 phút
      2007
 • Cheo Leo Vách Núi Cheo Leo Vách Núi

  Cliffhanger

  112 phút
        1993
 • Siêu Nhân Chuồn Chuồn Siêu Nhân Chuồn Chuồn

  Superhero Movie

  85 phút
      2008
 • Ông Ngoại Tuổi 30 Ông Ngoại Tuổi 30

  Speed Scandal

  106 phút
      2008
 • Bại Binh Phục Hận Bại Binh Phục Hận

  Transformers: Revenge of the Fallen

  150 phút
      2009
 • Siêu Cớm Tranh Tài Siêu Cớm Tranh Tài

  The Other Guys

  107 phút
      2010
 • The Hobbit: Hành Trình Vô Định The Hobbit: Hành Trình Vô Định

  The Hobbit: An Unexpected Journey

  169 phút
      2012
 • Tử Chiến Xuyên Hành Tinh: Điểm Khởi Nguồn Tử Chiến Xuyên Hành Tinh: Điểm Khởi Nguồn

  Battlestar Galactica: Blood & Chrome

  93 phút
      2012
 • Đôrêmon: Lạc Vào Xứ Quỷ Đôrêmon: Lạc Vào Xứ Quỷ

  Doraemon Movie 5: Nobita and The Great Adventure Into The Underworld

  97 phút
      1984
 • Kẻ Quên Tên Mình Kẻ Quên Tên Mình

  Who Am I

  90 phút
      1998
 • Kẻ Nguy Hiểm Kẻ Nguy Hiểm

  A Dangerous Man

  94 phút
      2009
 • Robot Đại Chiến Robot Đại Chiến

  Transformers

  144 phút
      2007
 • Điệp Viên Salt Điệp Viên Salt

  Salt

  100 phút
      2010
 • Người Hùng Vũ Trụ Người Hùng Vũ Trụ

  Green Lantern

  114 phút
      2011
 • Hoa Anh Đào Kì Diệu Hoa Anh Đào Kì Diệu

  One Piece Movie 9: Bloom In The Winter, Miracle Sakura

  113 phút
      2008