• Kho Báu Đại Dương: Phần 2 Kho Báu Đại Dương: Phần 2

  Into the Blue 2: The Reef

  92 phút
        2009
 • Phi Hành Gia 'Hai Lúa' Phi Hành Gia 'Hai Lúa'

  The Astronaut Farmer

  104 phút
      2006
 • Biệt Đội Diệt Khủng Long Biệt Đội Diệt Khủng Long

  Jurassic Attack

  83 phút
      2013
 • Chết Hai Lần Chết Hai Lần

  Double Jeopardy

  105 Phút
        1999
 • Thảm Họa Sóng Thần Thảm Họa Sóng Thần

  The Impossible

  114 phút
      2012
 • Ma Thuật Cầu Vồng Ma Thuật Cầu Vồng

  Barbie As The Island Princess

  87 Phút
      2007
 • Bức Cung Bức Cung

  Rendition

  120 phút
        2007
 • Thiên Địa Anh Hùng Thiên Địa Anh Hùng

  Warriors Of Heaven and Earth

  120 phút
      2003
 • Chuyện Tình Nàng Juliet Chuyện Tình Nàng Juliet

  Letters To Juliet

  105 phút
      2010
 • Cuộc Di Cư Của Loài Khủng Long Cuộc Di Cư Của Loài Khủng Long

  March Of The Dinosaurs

  87 phút
      2011
 • Dục Vọng Dục Vọng

  The Paperboy

  107 phút
        2012
 • Võ Tăng Thiếu Lâm Võ Tăng Thiếu Lâm

  Man From Shaolin

  86 phút
        2012
 • Tội Ác Ngầm Tội Ác Ngầm

  Ajami

  124 phút
      2009
 • Bữa Tiệc Trong Phòng Tắm Bữa Tiệc Trong Phòng Tắm

  Partysaurus Rex

  7 phút
      2013
 • Văn Hào Chiến Trận Văn Hào Chiến Trận

  Hemingway And Gellhorn

  155 phút
      2012
 • Song Nguyệt Kỳ Bí Song Nguyệt Kỳ Bí

  Two Moons

  86 phút
        2012
 • Khó Đẻ Khó Đẻ

  Labor Pains

  89 phút
      2009
 • Ký Ức Ảo Giác Ký Ức Ảo Giác

  Déjà Vu

  126 phút
      2006
 • Sát Nhân Bên Sông Sát Nhân Bên Sông

  The River Murders

  92 phút
        2011
 • Hang Cấm Hang Cấm

  The Cave

  97 phút
      2005