• Quái Vật Dưới Lòng Đất Quái Vật Dưới Lòng Đất

  Behemoth

  90 Phút
      2011
 • Bịp Vương Bịp Vương

  The Tricky Master

  91 Phút
      1999
 • Anh Hùng Gác Súng Anh Hùng Gác Súng

  A Company Man

  96 Phút
      2012
 • Rồng Bất Tử Rồng Bất Tử

  Dragons Forever

  89 phút
      1988
 • Đánh Úp Lúc Bình Minh Đánh Úp Lúc Bình Minh

  Black And White: The Dawn of Assault

  142 phút
      2012
 • Đổ Thánh: Phần 3 Đổ Thánh: Phần 3

  God Of Gamblers III: Back To Shanghai

  116 Phút
      1991
 • Câu Lạc Bộ Đánh Lộn Câu Lạc Bộ Đánh Lộn

  Fight Club

  139 phút
        1999
 • Thời Khắc Sinh Tử Thời Khắc Sinh Tử

  In Time

  109 phút
      2011
 • Anh Hùng Bán Dạo Anh Hùng Bán Dạo

  Wheels on Meals

  98 Phút
      1984
 • Nữ Minh Tinh Và Chàng Lãng Tử Nữ Minh Tinh Và Chàng Lãng Tử

  Beverly Hills Chihuahua

  86 phút
      2008
 • Biến Số Thời Gian Biến Số Thời Gian

  Frequency

  118 phút
      2000
 • Đổ Thánh: Phần 2 Đổ Thánh: Phần 2

  God Of Gamblers II

  100 phút
      1991
 • Mũi Tên Xanh Mũi Tên Xanh

  DC Showcase: Green Arrow

  12 Phút
      2010
 • 12 Vòng Sinh Tử 12 Vòng Sinh Tử

  12 Rounds

  108 phút
      2009
 • 12 Tên Cướp Thế Kỷ 12 Tên Cướp Thế Kỷ

  Ocean's Twelve

  125 Phút
      2004
 • Siêu Đạo Chích Cáo Siêu Đạo Chích Cáo

  Fantastic Mr. Fox

  87 Phút
      2009
 • Miền Đất Hứa Miền Đất Hứa

  Far and Away

  140 Phút
      1992
 • 11 Tên Cướp Thế Kỷ 11 Tên Cướp Thế Kỷ

  Ocean's Eleven

  116 Phút
      2001
 • Lục Địa Trôi Dạt Lục Địa Trôi Dạt

  Ice Age: Continental Drift

  94 phút
      2012
 • Khủng Long Thức Giấc Khủng Long Thức Giấc

  Ice Age: Dawn of the Dinosaurs

  94 Phút
      2009