• Võ Sĩ Đạo Báo Thù Võ Sĩ Đạo Báo Thù

  Sanjuro

  96 phút
        1962
 • Huynh Đệ Thời Loạn Huynh Đệ Thời Loạn

  The Robbers

  87 phút
      2009
 • Trùm Sò Tokyo Trùm Sò Tokyo

  Tokyo Godfathers

  92 phút
      2003
 • Đơn Thương Độc Mã Đơn Thương Độc Mã

  Attack Force

  95 phút
        2006
 • Trận Stalingrad Trận Stalingrad

  Stalingrad

  134 phút
        1993
 • Hoán Đổi Thân Xác Hoán Đổi Thân Xác

  Freaky Friday

  97 phút
      2003
 • Rồng 'Ngực Khủng' Rồng 'Ngực Khủng'

  The Big Tits Dragon

  73 phút
        2010
 • Người Hùng Vụng Dại Người Hùng Vụng Dại

  Naayak

  160 phút
      2013
 • Giang Hồ Xế Bóng Giang Hồ Xế Bóng

  Stand Up Guys

  95 phút
        2012
 • Đầu Gấu Sân Băng Đầu Gấu Sân Băng

  Goon

  92 phút
        2011
 • Nhà Thôi Miên Nhà Thôi Miên

  The Hypnotist

  122 phút
      2012
 • Phép Lạ Nghìn Năm Phép Lạ Nghìn Năm

  Mai Mai Miracle

  93 phút
      2009
 • Chú Chó Vương Giả Chú Chó Vương Giả

  Marmaduke

  87 phút
      2010
 • Kẻ Vô Đạo Kẻ Vô Đạo

  Love Dogs

  154 phút
        2000
 • Rambo Nhí Rambo Nhí

  Son Of Rambow

  96 phút
      2008
 • Cuộc Chiến Đẫm Máu Cuộc Chiến Đẫm Máu

  Lafangey Parindey

  123 phút
      2011
 • Cận Vệ Cừ Khôi Cận Vệ Cừ Khôi

  The Hard Corps

  110 phút
      2006
 • Khắc Tinh Người Khổng Lồ Khắc Tinh Người Khổng Lồ

  Jack The Giant Killer

  90 phút
        2013
 • Ngòi Nổ Ngòi Nổ

  Flash Point

  128 phút
        2007
 • Cuộc Nổi Dậy Của Technovore Cuộc Nổi Dậy Của Technovore

  Iron Man: Rise of Technovore

  88 phút
      2013