• Giải Phẫu Giải Phẫu

  The Cut

  107 Phút
      2007
 • Bí Mật Kinh Hoàng Bí Mật Kinh Hoàng

  Secret

  16 Tập
      2013
 • Tiết 4 Kinh Hoàng Tiết 4 Kinh Hoàng

  4th Period Mystery

  86 Phút
      2009
 • Ẩn Sát Ẩn Sát

  Hindsight

  122 Phút
      2011
 • Kẻ Vô Danh Kẻ Vô Danh

  The Man From Nowhere

  119 Phút
        2012
 • Cô Bạn Gia Sư Cô Bạn Gia Sư

  My Tutor Friend

  110 Phút
      2003
 • Chủ Công Tinh Tinh Chủ Công Tinh Tinh

  Mr. Go

  132 phút
      2013
 • Truy Lùng Siêu Trộm Truy Lùng Siêu Trộm

  Cold Eyes

  119 Phút
      2013
 • Biệt Đội Tiêm Kích Biệt Đội Tiêm Kích

  R2B: Return To Base

  113 Phút
      2012
 • Ngọn Gió Yêu Thương Ngọn Gió Yêu Thương

  Windstruck

  123 Phút
      2004
 • Đường Đua Mạo Hiểm Đường Đua Mạo Hiểm

  Pororo: The Racing Adventure

  77 Phút
      2013
 • Bạn Tôi Vẫn Sống Bạn Tôi Vẫn Sống

  My Friend Is Still Alive

  63 Phút
      2013
 • Biên Đồn 506 Biên Đồn 506

  The Guard Post

  121 Phút
      2008
 • Người Đưa Thư Đến Từ Thiên Đường Người Đưa Thư Đến Từ Thiên Đường

  Postman To Heaven aka Heaven's Postman

  108 Phút
      2009
 • Cô Bạn Gia Sư 2 Cô Bạn Gia Sư 2

  My Tutor Friend 2

  128 Phút
      2007
 • Tìm Lại Trí Nhớ Tìm Lại Trí Nhớ

  Try To Remember

  100 Phút
      2010
 • Đại Dịch Cúm Đại Dịch Cúm

  The Flu

  90 Phút
      2013
 • Kỳ Án Truyện Tranh Kỳ Án Truyện Tranh

  Killer Toon

  104 Phút
      2013
 • Học Trò Xã Hội Đen Học Trò Xã Hội Đen

  My Paparotti

  127 Phút
      2013
 • Xác Chết Trở Lại Xác Chết Trở Lại

  Over My Dead Body

  110 Phút
      2012