• Đội Đặc Nhiệm Đội Đặc Nhiệm

  Special Investigating Unit

  111 Phút
      2011
 • Cưới Nhầm Mafia: Phần 5 Cưới Nhầm Mafia: Phần 5

  Marrying The Mafia 5: Return of the Mafia

  104 Phút
      2012
 • Cưới Nhầm Mafia: Phần 4 Cưới Nhầm Mafia: Phần 4

  Marrying the Mafia 4: Unstoppable Family

  103 phút
      2011
 • Cưới Nhầm Mafia: Phần 3 Cưới Nhầm Mafia: Phần 3

  Marrying The Mafia 3: Family Hustle

  128 Phút
      2006
 • Cưới Nhầm Mafia: Phần 2 Cưới Nhầm Mafia: Phần 2

  Marrying the Mafia 2: Enemy-in-Law

  115 phút
      2005
 • Bạn Gái Tôi Là Đặc Vụ Bạn Gái Tôi Là Đặc Vụ

  My Girlfriend Is an Agent

  112 phút
      2009
 • Cưới Nhầm Mafia Cưới Nhầm Mafia

  Marrying the Mafia

  113 phút
      2002
 • Mẹ Ơi, Đừng Khóc Mẹ Ơi, Đừng Khóc

  Don't Cry, Mommy

  92 phút
      2012
 • Ấu Trùng Tinh Nghịch Ấu Trùng Tinh Nghịch

  Larva: Season 1

  104 Tập
    2009
 • Bàn Tay Ngoại Cảm Bàn Tay Ngoại Cảm

  The Gifted Hands aka Psychometry

  107 Phút
      2013
 • Oan Gia Tình Oan Gia Tình

  Very Ordinary Couple

  112 phút
      2013
 • Cuộc Cách Mạng Béo Ú Cuộc Cách Mạng Béo Ú

  Plump Revolution

  90 phút
      2012
 • Làm Lại Từ Đầu Làm Lại Từ Đầu

   In My End is My Beginning

  87 phút
        2012
 • Kẻ Hòa Giải Kẻ Hòa Giải

  Troubleshooter

  100 phút
      2010
 • Cú Nhấn Định Mệnh Cú Nhấn Định Mệnh

  Don't Click

  93 phút
      2012
 • Cổ Điển Cổ Điển

  The Classic

  127 phút
      2003
 • Hoạt Hình Người Lớn Hoạt Hình Người Lớn

  Petty Romance

  118 phút
        2010
 • Tung Hoành Một Thời Tung Hoành Một Thời

  Once Upon a Time in Highschool

  116
      2004
 • Tuyết Tháng Tư Tuyết Tháng Tư

  April Snow

  105 phút
        2005
 • Chuyện Tình 911 Chuyện Tình 911

  Love 911

  120 phút
      2012