• Đồng Đội Đồng Đội

  As One

  127 Phút
      2012
 • Ngây Thơ Ngây Thơ

  Innocent Thing

  118 Phút
      2014
 • Chuyện Tình Dưới Tán Cây Đào Chuyện Tình Dưới Tán Cây Đào

  The Peach Tree

  120 Phút
      2012
 • Bất Chấp Bất Chấp

  Tough As Iron

  120 Phút
      2013
 • Cô Gái Năm Ấy Cô Gái Năm Ấy

  Steel Cold Winter

  110 Phút
      2014
 • Hướng Mới Cuộc Đời Hướng Mới Cuộc Đời

  A New Leaf

  7/20 Tập
      2014
 • Bao Vây Tuyệt Đối Bao Vây Tuyệt Đối

  You're All Surrounded

  20 Tập
      2014
 • Bác Sĩ Xứ Lạ Bác Sĩ Xứ Lạ

  Doctor Stranger

  20 Tập
      2014
 • Vận Mệnh Đế Vương Vận Mệnh Đế Vương

  The King’s Wrath aka The Fatal Encounter

  135 Phút
      2014
 • Tình Yêu Diệu Kỳ Tình Yêu Diệu Kỳ

  Secret Love

  2/5 Tập
      2014
 • Người Đàn Ông Vĩ Đại Người Đàn Ông Vĩ Đại

  Big Man

  16 Tập
      2014
 • Phía Nam Biên Giới Phía Nam Biên Giới

  South Bound aka Run To The South

  121 Phút
      2013
 • Siêu Sao Gặp Hạn Siêu Sao Gặp Hạn

  Passionate Goodbye aka Rockin' On Heaven's Door

  99 Phút
      2013
 • Tiểu Anh Hùng Của Tôi Tiểu Anh Hùng Của Tôi

  My Little Hero

  135 Phút
      2013
 • Kế Hoạch Báo Thù Kế Hoạch Báo Thù

  The Five

  123 Phút
      2013
 • Sự Bất Công Sự Bất Công

  The Unjust

  115 phút
      2010
 • Gapdong - Kí Ức Sát Nhân Gapdong - Kí Ức Sát Nhân

  Gapdong - Memories of Murder

  20 Tập
      2014
 • Biệt Đội Ám Sát Biệt Đội Ám Sát

  Silmido

  135 Phút
      2003
 • Đường Về Nhà Đường Về Nhà

  Way Back Home

  131 Phút
      2013
 • Vô Ảnh Kiếm Vô Ảnh Kiếm

  Shadowless Sword

  115 Phút
      2005