• Sunhi Của Chúng Ta Sunhi Của Chúng Ta

  Our Sunhi

  90 Phút
      2013
 • Nước Cờ Sinh Tử Nước Cờ Sinh Tử

  The Divine Move

  118 Phút
      2014
 • Dấu Ấn Tử Thần: Phần 4 Dấu Ấn Tử Thần: Phần 4

  God's Quiz: Season 4

  12/? Tập
      2014
 • Vươn Tới Thiên Đường Vươn Tới Thiên Đường

  Closer To Heaven

  121 Phút
      2009
 • Ông Vua Trường Trung Học Ông Vua Trường Trung Học

  King Of High School Life

  17 Tập
      2014
 • Đổi Mạng Đổi Mạng

  The Target

  120 Phút
      2014
 • Thân Chủ Thân Chủ

  The Client

  123 Phút
      2011
 • Nặc Danh Nặc Danh

  Tabloid Truth

  121 Phút
      2014
 • Quái Vật Quái Vật

  Monster

  113 Phút
      2014
 • Đội Điều Tra Đẹp Lão Đội Điều Tra Đẹp Lão

  Grandpas Over Flowers Investigation Team

  12 Tập
      2014
 • Chàng Trai Ipanema Chàng Trai Ipanema

  The Boy From Ipanema aka Ipanema Sonyeon

  95 Phút
      2010
 • Đồng Đội Đồng Đội

  As One

  127 Phút
      2012
 • Ngây Thơ Ngây Thơ

  Innocent Thing

  118 Phút
      2014
 • Chuyện Tình Dưới Tán Cây Đào Chuyện Tình Dưới Tán Cây Đào

  The Peach Tree

  120 Phút
      2012
 • Bất Chấp Bất Chấp

  Tough As Iron

  120 Phút
      2013
 • Cô Gái Năm Ấy Cô Gái Năm Ấy

  Steel Cold Winter

  110 Phút
      2014
 • Hướng Mới Cuộc Đời Hướng Mới Cuộc Đời

  A New Leaf

  7/20 Tập
      2014
 • Bao Vây Tuyệt Đối Bao Vây Tuyệt Đối

  You're All Surrounded

  20 Tập
      2014
 • Bác Sĩ Xứ Lạ Bác Sĩ Xứ Lạ

  Doctor Stranger

  20 Tập
      2014
 • Vận Mệnh Đế Vương Vận Mệnh Đế Vương

  The King’s Wrath aka The Fatal Encounter

  135 Phút
      2014