• Thân Chủ Thân Chủ

  The Client

  123 Phút
      2011
 • Nặc Danh Nặc Danh

  Tabloid Truth

  121 Phút
      2014
 • Quái Vật Quái Vật

  Monster

  113 Phút
      2014
 • Đội Điều Tra Đẹp Lão Đội Điều Tra Đẹp Lão

  Grandpas Over Flowers Investigation Team

  12 Tập
      2014
 • Chàng Trai Ipanema Chàng Trai Ipanema

  The Boy From Ipanema aka Ipanema Sonyeon

  95 Phút
      2010
 • Đồng Đội Đồng Đội

  As One

  127 Phút
      2012
 • Ngây Thơ Ngây Thơ

  Innocent Thing

  118 Phút
      2014
 • Chuyện Tình Dưới Tán Cây Đào Chuyện Tình Dưới Tán Cây Đào

  The Peach Tree

  120 Phút
      2012
 • Bất Chấp Bất Chấp

  Tough As Iron

  120 Phút
      2013
 • Cô Gái Năm Ấy Cô Gái Năm Ấy

  Steel Cold Winter

  110 Phút
      2014
 • Hướng Mới Cuộc Đời Hướng Mới Cuộc Đời

  A New Leaf

  7/20 Tập
      2014
 • Bao Vây Tuyệt Đối Bao Vây Tuyệt Đối

  You're All Surrounded

  20 Tập
      2014
 • Bác Sĩ Xứ Lạ Bác Sĩ Xứ Lạ

  Doctor Stranger

  20 Tập
      2014
 • Vận Mệnh Đế Vương Vận Mệnh Đế Vương

  The King’s Wrath aka The Fatal Encounter

  135 Phút
      2014
 • Người Đàn Ông Vĩ Đại Người Đàn Ông Vĩ Đại

  Big Man

  16 Tập
      2014
 • Phía Nam Biên Giới Phía Nam Biên Giới

  South Bound aka Run To The South

  121 Phút
      2013
 • Siêu Sao Gặp Hạn Siêu Sao Gặp Hạn

  Passionate Goodbye aka Rockin' On Heaven's Door

  99 Phút
      2013
 • Tiểu Anh Hùng Của Tôi Tiểu Anh Hùng Của Tôi

  My Little Hero

  135 Phút
      2013
 • Kế Hoạch Báo Thù Kế Hoạch Báo Thù

  The Five

  123 Phút
      2013
 • Sự Bất Công Sự Bất Công

  The Unjust

  115 phút
      2010