• Đừng Làm Tan Nát Trái Tim Anh 2 Đừng Làm Tan Nát Trái Tim Anh 2

  Don't Go Breaking My Heart 2

  113 Phút
      2014
 • Vòng Quay Thời Gian/ Cự Luân Vòng Quay Thời Gian/ Cự Luân

  Brother’s Keeper (巨輪)

  31 Tập
      2012
 • Đừng Làm Tan Nát Trái Tim Anh Đừng Làm Tan Nát Trái Tim Anh

  Don't Go Breaking My Heart

  115 Phút
      2011
 • Chung Sống Tạm Thời Chung Sống Tạm Thời

  Temporary Family

  95 Phút
      2014
 • Gangster Thời Đại Gangster Thời Đại

  Gangster Pay Day aka Hidden Dragon

  97 Phút
      2014
 • Chuyến Xe Nửa Đêm Chuyến Xe Nửa Đêm

  The Midnight After

  124 Phút
      2014
 • Danh Môn Ám Chiến Danh Môn Ám Chiến

  Over Achievers

  15/30 Tập
      2014
 • Trang Điểm Xác Chết Trang Điểm Xác Chết

  Exequy Dresser

  90 Phút
      2014
 • Ba Điều Ước Của Quỷ Ba Điều Ước Của Quỷ

  Black Comedy

  93 Phút
          2014
 • Dĩ Hòa Vi Quý 2 Dĩ Hòa Vi Quý 2

  Triad Election aka Election 2

  92 Phút
      2006
 • Đội Chống Tham Nhũng Đội Chống Tham Nhũng

  Z Storm

  92 phút
      2014
 • Đặc Cảnh Đồ Long 2 Đặc Cảnh Đồ Long 2

  Tiger Cage 2

  95 Phút
      1990
 • Phi Hổ II Phi Hổ II

  Tiger Cups 2

  4/? Tập
      2014
 • Nguyên Soái Vui Vẻ Nguyên Soái Vui Vẻ

  The Happy Marshal

  47 Tập
      2011
 • Tái Chiến Minh Thiên Tái Chiến Minh Thiên

  Tomorrow Isan Other Day

  7/20 Tập
      2014
 • Cuộc Chiến Ẩm Thực Cuộc Chiến Ẩm Thực

  Gilded Chopsticks

  25 Tập
      2014
 • Sứ Đồ Hành Giả Sứ Đồ Hành Giả

  Line Walker

  31 Tập
      2014
 • Phương Thế Ngọc: Phần 1 Phương Thế Ngọc: Phần 1

  The Legend Part 1

  106 Phút
      1993
 • Huyết Chiến Huyết Chiến

  Fatal Move aka Triad Wars

  100 Phút
      2008
 • Cô Nàng Rắc Rối Cô Nàng Rắc Rối

  The Trouble-Makers

  85 Phút
      2003