• Định Vị Trái Tim Định Vị Trái Tim

  Reality Check

  20 Tập
      2013
 • Môn Đồ Môn Đồ

  Protégé aka Moon To

  105 Phút
        2007
 • Cuộc Gọi 36 Giờ 2 Cuộc Gọi 36 Giờ 2

  The Hippocratic Crush II

  29 Tập
    2013
 • Vợ Chồng Dân Chơi Vợ Chồng Dân Chơi

  Mr & Mrs Player

  99 Phút
        2013
 • Hương Cảng Tử Hương Cảng Tử

  Aberdeen

  90 Phút
      2014
 • Kim Kê Kim Kê

  Golden Chickensss

  103 Phút
      2014
 • Hồ Ly Tinh Hồ Ly Tinh

  The Extreme Fox

  87 Phút
      2014
 • Ngục Tù Phong Vân 2 Ngục Tù Phong Vân 2

  Prison On Fire II

  109 Phút
      1991
 • Giang Hồ Chinh Chiến Giang Hồ Chinh Chiến

  An Inaccurate Memoir aka Eastern Bandits

  105 Phút
      2012
 • Thần Bài 2014: Đổ Thành Phong Vân Thần Bài 2014: Đổ Thành Phong Vân

  From Vegas To Macau aka The Man From Macau

  93 Phút
      2014
 • Mật Mã Kép Mật Mã Kép

  The Twins Code

  90 Phút
      2014
 • Thiết Thính Phong Vân: Phần 3 Thiết Thính Phong Vân: Phần 3

  Overheard 3

  131 Phút
      2014
 • Quỷ Nhập Tràng Quỷ Nhập Tràng

  Mortician

  94 Phút
    2014
 • Mãnh Hổ Tô Khất Nhi Mãnh Hổ Tô Khất Nhi

  True Legend

  116 phút
      2010
 • Kẻ Tình Nghi Kẻ Tình Nghi

  The Suspicious

  101 Phút
      2014
 • Lục Phúc Hỷ Sự Lục Phúc Hỷ Sự

  Hello Babies

  93 Phút
      2014
 • Trạng Nguyên Tô Khất Nhi Trạng Nguyên Tô Khất Nhi

  King Of Beggars

  96 Phút
      1992
 • Người Băng Người Băng

  Iceman

  105 Phút
      2014
 • Khai Tâm Ma Pháp Khai Tâm Ma Pháp

  Magic To Win

  99 Phút
      2011
 • Giây Phút Đoạt Mệnh Giây Phút Đoạt Mệnh

  Running Out Of Time

  93 Phút
      1999