• Đội Chống Tham Nhũng Đội Chống Tham Nhũng

  Z Storm

  92 phút
      2014
 • Đặc Cảnh Đồ Long 2 Đặc Cảnh Đồ Long 2

  Tiger Cage 2

  95 Phút
      1990
 • Phi Hổ II Phi Hổ II

  Tiger Cups 2

  4/? Tập
      2014
 • Nguyên Soái Vui Vẻ Nguyên Soái Vui Vẻ

  The Happy Marshal

  47 Tập
      2011
 • Tái Chiến Minh Thiên Tái Chiến Minh Thiên

  Tomorrow Isan Other Day

  7/20 Tập
      2014
 • Cuộc Chiến Ẩm Thực Cuộc Chiến Ẩm Thực

  Gilded Chopsticks

  25 Tập
      2014
 • Sứ Đồ Hành Giả Sứ Đồ Hành Giả

  Line Walker

  31 Tập
      2014
 • Phương Thế Ngọc: Phần 1 Phương Thế Ngọc: Phần 1

  The Legend Part 1

  106 Phút
      1993
 • Huyết Chiến Huyết Chiến

  Fatal Move aka Triad Wars

  100 Phút
      2008
 • Cô Nàng Rắc Rối Cô Nàng Rắc Rối

  The Trouble-Makers

  85 Phút
      2003
 • Vu Lan Thần Công Vu Lan Thần Công

  Hungry Ghost Ritual

  82 Phút
      2014
 • Huyền Thoại Lý Tiểu Long Huyền Thoại Lý Tiểu Long

  Bruce Lee, The Legend

  88 Phút
      1984
 • Tuyến Đầu A-1 Tuyến Đầu A-1

  A-1 Headline

  95 Phút
      2004
 • Chuyến Xe Nửa Đêm Chuyến Xe Nửa Đêm

  The Midnight After

  124 Phút
      2014
 • Định Vị Trái Tim Định Vị Trái Tim

  Reality Check

  20 Tập
      2013
 • Cuộc Gọi 36 Giờ 2 Cuộc Gọi 36 Giờ 2

  The Hippocratic Crush II

  29 Tập
    2013
 • Hương Cảng Tử Hương Cảng Tử

  Aberdeen

  90 Phút
      2014
 • Kim Kê Kim Kê

  Golden Chickensss

  103 Phút
      2014
 • Hồ Ly Tinh Hồ Ly Tinh

  The Extreme Fox

  87 Phút
      2014
 • Ngục Tù Phong Vân 2 Ngục Tù Phong Vân 2

  Prison On Fire II

  109 Phút
      1991