• Túy Quyền Vô Địch Túy Quyền Vô Địch

  Drunken Kungfu

  24 Tập
      2004
 • Tam Nữ Anh Hùng Tam Nữ Anh Hùng

  Peking Opera Blues

  104 phút
      1986
 • Vợ Tôi Tuổi 18 Vợ Tôi Tuổi 18

  My Wife Is 18

  114 phút
      2004
 • Ảo Ảnh Đặc Công Ảo Ảnh Đặc Công

  Hot War

  93 Phút
      1998
 • Thực Thần Thực Thần

  The God Of Cookery

  95 phút
      1996
 • Vỏ Quýt Dày, Móng Tay Nhọn Vỏ Quýt Dày, Móng Tay Nhọn

  Curry And Pepper

  96 phút
      1990
 • Túy Hầu Túy Hầu

  Drunken Monkey

  97 phút
      2002
 • Ma Quỷ Phục Sinh Ma Quỷ Phục Sinh

  The Resurrection of Devil 666

  100 Phút
      1996
 • Tình Yêu Và Cuộc Đời Tình Yêu Và Cuộc Đời

  Love Is Love

  95 Phút
      1990
 • Đại Nội Mật Thám Linh Linh Cẩu Đại Nội Mật Thám Linh Linh Cẩu

  On His Majesty's Secret Service

  90 Phút
      2009
 • Vua Bịp 2002 Vua Bịp 2002

  The Conman 2002

  98 phút
      2002
 • Quốc Sản 007 Quốc Sản 007

  From Beijing With Love

  83 phút
      1994
 • Siêu Lừa Đảo Siêu Lừa Đảo

  The Magnificent Scoundrels

  96 phút
      1991
 • Sư Huynh Trúng Tà Sư Huynh Trúng Tà

  Look Out, Officer

  87 Phút
      1990
 • Ngũ Phúc Tinh Ngũ Phúc Tinh

  Winner And Sinner

  108 Phút
      1983
 • Đặc Nhiệm Tối Cao 2 Đặc Nhiệm Tối Cao 2

  Gen-Y Cops

  120 phút
        2000
 • Tam Nhân Cách Tam Nhân Cách

  Divergence

  101 phút
      2005
 • Tối Cường Hỷ Sự Tối Cường Hỷ Sự

  All's Well, End's Well

  118 phút
      2011
 • Thập Huynh Đệ Thập Huynh Đệ

  Ten Brothers

  100 phút
      1995
 • Sát Thủ Thay Thế Sát Thủ Thay Thế

  The Replacement Killers

  87 phút
      1998