• Cương Thi Tiên Sinh: Phần 4 Cương Thi Tiên Sinh: Phần 4

  Mr.Vampire 4

  96 phút
      1988
 • Vua Bida Vua Bida

  King Of Snooker

  20 Tập
      2009
 • Hoàng Tử Bánh Trứng Hoàng Tử Bánh Trứng

  The Lucky Guy

  100 Phút
      1998
 • Tân Tinh Võ Môn Tân Tinh Võ Môn

  Fist of Fury

  96 Phút
      1991
 • Đồng Tiền Đẫm Máu Đồng Tiền Đẫm Máu

  Life Without Principle

  102 phút
      2011
 • Ảo Ảnh Đặc Công Ảo Ảnh Đặc Công

  Hot War

  93 phút
      1998
 • Thám Tử Khùng Thám Tử Khùng

  Mad Detective

  89 phút
      2007
 • Giang Hồ Thượng Hải Giang Hồ Thượng Hải

  Jianghu Brother

  32 Tập
      2008
 • Vận May Mỉm Cười Vận May Mỉm Cười

  When The Fortune Smiles

  100 phút
      1990
 • Túy Quyền Vô Địch Túy Quyền Vô Địch

  Drunken Kungfu

  24 Tập
      2004
 • Tam Nữ Anh Hùng Tam Nữ Anh Hùng

  Peking Opera Blues

  104 phút
      1986
 • Vợ Tôi Tuổi 18 Vợ Tôi Tuổi 18

  My Wife Is 18

  114 phút
      2004
 • Ảo Ảnh Đặc Công Ảo Ảnh Đặc Công

  Hot War

  93 Phút
      1998
 • Thực Thần Thực Thần

  The God Of Cookery

  95 phút
      1996
 • Vỏ Quýt Dày, Móng Tay Nhọn Vỏ Quýt Dày, Móng Tay Nhọn

  Curry And Pepper

  96 phút
      1990
 • Túy Hầu Túy Hầu

  Drunken Monkey

  97 phút
      2002
 • Ma Quỷ Phục Sinh Ma Quỷ Phục Sinh

  The Resurrection of Devil 666

  100 Phút
      1996
 • Tình Yêu Và Cuộc Đời Tình Yêu Và Cuộc Đời

  Love Is Love

  95 Phút
      1990
 • Đại Nội Mật Thám Linh Linh Cẩu Đại Nội Mật Thám Linh Linh Cẩu

  On His Majesty's Secret Service

  90 Phút
      2009
 • Vua Bịp 2002 Vua Bịp 2002

  The Conman 2002

  98 phút
      2002