• Thánh Bịp Vô Danh Thánh Bịp Vô Danh

  My Name Is Nobody

  101 phút
      2000
 • Đại Anh Hùng Đại Anh Hùng

  Running On Karma

  93 phút
      2003
 • Tiềm Hành Truy Kích Tiềm Hành Truy Kích

  Lives Of Omission

  30 Tập
      2011
 • Sát Nhân Tự Kỷ Sát Nhân Tự Kỷ

  Fairy Tale Killer

        2012
 • Tân Thiếu Lâm Tân Thiếu Lâm

  Shaolin

  118 phút
      2011
 • Lam Huyết Nhân Lam Huyết Nhân

  The Wesleys Mysterious File

  87 Phút
      2002
 • Nhà Có Chuyện Vui Nhà Có Chuyện Vui

  All's Well Ends Well

  100 phút
      2009
 • Đát Kỷ Trụ Vương Đát Kỷ Trụ Vương

  Gods Of Honour

  40 Tập
      2001
 • Gia Hữu Hỷ Sự Gia Hữu Hỷ Sự

  All's Well Ends Well

  100 Phút
      1991
 • Cương Thi Tiên Sinh: Phần 3 Cương Thi Tiên Sinh: Phần 3

  Mr. Vampire 3

  88 phút
      1987
 • Thiết Hầu Thiết Hầu

  Iron Monkey

  90 phút
      1993
 • Thập Tam Thái Bảo Thập Tam Thái Bảo

  The Heroic Ones

  117 phút
      1970
 • Long Tích Truyền Nhân Long Tích Truyền Nhân

  Legend of the Dragon

  96 Phút
      1990
 • Thần Kê Đấu Ngô Công Thần Kê Đấu Ngô Công

  Last Hero In China

  111 phút
      1993
 • Miêu Miêu Miêu Miêu

  Miao Miao

  83 Phút
      2008
 • Tiểu Bảo Và Khang Hy Tiểu Bảo Và Khang Hy

  The Duke Of Mount Deer

  40 Tập
      2000
 • Bí Quyết Chỉnh Hình Bí Quyết Chỉnh Hình

  Beauty and the Breast

  92 Phút
      2002
 • Phong Hỏa Giai Nhân Phong Hỏa Giai Nhân

  A Moment of Romance III

  95 Phút
      1996
 • Thiên Và Địa Thiên Và Địa

  When Heaven Burns

  30 Tập
      2011
 • Quyền Vương Quyền Vương

  Gloves Come Off

  25 Tập
      2012