• Héc-quyn: Huyền Thoại Tái Sinh Héc-quyn: Huyền Thoại Tái Sinh

  Hercules Reborn

  95 Phút
      2014
 • Đội Hát Trung Học: Phần 3 Đội Hát Trung Học: Phần 3

  Glee: Season 3

  22 Tập
      2011
 • Điệp Vụ Valkyrie Điệp Vụ Valkyrie

  Valkyrie

  110 Phút
      2008
 • Những Cô Hầu Gái Kiểu Mỹ: Phần 2 Những Cô Hầu Gái Kiểu Mỹ: Phần 2

  Devious Maids: Season 2

  13 Tập
      2014
 • Cướp Tiền Mafia Cướp Tiền Mafia

  Rob The Mob

  104 Phút
      2014
 • Đội Hát Trung Học: Phần 2 Đội Hát Trung Học: Phần 2

  Glee: Season 2

  22 Tập
      2010
 • Bầu Trời Máu Bầu Trời Máu

  Red Sky

  103 Phút
        2014
 • Người Đẹp Và Quái Thú: Phần 2 Người Đẹp Và Quái Thú: Phần 2

  Beauty And The Beast: Season 2

  22/23 Tập
      2013
 • Ảo Ảnh Cuộc Đời Ảo Ảnh Cuộc Đời

  Imitation Of Life

  125 Phút
      1959
 • Vực Thẳm Vực Thẳm

  The Abyss

  139 Phút
      1989
 • Đại Hồng Thuỷ Đại Hồng Thuỷ

  Noah

  138 Phút
      2014
 • Ngày Tận Thế Ngày Tận Thế

  Armageddon

  151 Phút
      1998
 • Trại Tù Nữ Trại Tù Nữ

  Raze

  87 Phút
      2013
 • Quân Thù Trước Cửa Quân Thù Trước Cửa

  Enemy At The Gates

  131 Phút
      2001
 • Tháp Ngôn Từ Tháp Ngôn Từ

  Babel

  143 Phút
        2006
 • Hải Chiến Midway Hải Chiến Midway

  Midway

  132 Phút
      1976
 • Dũng Sĩ Bất Đắc Dĩ Dũng Sĩ Bất Đắc Dĩ

  Ronal The Barbarian

  89 Phút
      2011
 • Truy Sát Truy Sát

  Wanted

  110 Phút
        2008
 • Nữ Sát Nhân Điên Loạn Nữ Sát Nhân Điên Loạn

  Devoured

  89 Phút
      2012
 • Gái Nhà Lành Gái Nhà Lành

  Behaving Badly

  93 Phút
      2014