• Cảm Động Sinh Mệnh Cảm Động Sinh Mệnh

  Cảm Động Sinh Mệnh

  9/30 Tập
      2014
 • Kỳ Duyên Trong Gió - Đại Mạc Dao Kỳ Duyên Trong Gió - Đại Mạc Dao

  Sound Of The Desert

  18/40 Tập
      2014
 • 10 Năm Yêu Em 10 Năm Yêu Em

  Ten Years of Love

  20/34 Tập
      2014
 • Nhật Ký Trọ Chung Thâm Quyến Nhật Ký Trọ Chung Thâm Quyến

  Nhật Ký Trọ Chung Thâm Quyến

  28/49 Tập
      2014
 • Thiên Kim Trở Về Thiên Kim Trở Về

  Thiên Kim Trở Về

  25/50 Tập
      2013
 • Tứ Đại Danh Bổ 3 Tứ Đại Danh Bổ 3

  The Four 3

  112 Phút
      2014
 • Tú Xuân Đao Tú Xuân Đao

  Brotherhood Of Blades

  111 Phút
      2014
 • Truyền Thuyết Thanh Xà - Hậu Bạch Xà Truyền Thuyết Thanh Xà - Hậu Bạch Xà

  Truyền Thuyết Thanh Xà - Hậu Bạch Xà

  30 Tập
      2010
 • Hiệp Bổ Hiệp Bổ

  Man Hunter

  82 Phút
      2014
 • Chú Thoòng Và Tiểu Thủy Hổ Chú Thoòng Và Tiểu Thủy Hổ

  Old Master Q And Little Ocean Tiger

  86 Phút
      2011
 • Truyền Thuyết Về Đôn Hoàng Truyền Thuyết Về Đôn Hoàng

  The Touch

  103 Phút
      2002
 • Năm Tháng Vội Vã Năm Tháng Vội Vã

  Năm Tháng Vội Vã

  16 Tập
      2014
 • Thái Cực Tuý Quyền Thái Cực Tuý Quyền

  Drunken Tai Chi

  91 Phút
      1984
 • Không Phải Tiếng Sét Ái Tình Không Phải Tiếng Sét Ái Tình

  Love at Second Sight

  27/30 Tập
      2014
 • Vệ Tử Phu Vệ Tử Phu

  The Virtuous Queen of Han 2014

  41 Tập
      2014
 • Hắc Long Đe Dọa Hắc Long Đe Dọa

  Dragon Nest: Warriors' Dawn

  120 Phút
      2014
 • Thần Bút Mã Lương Thần Bút Mã Lương

  The Magical Brush

  83 Phút
      2014
 • Cổ Kiếm Kỳ Đàm Cổ Kiếm Kỳ Đàm

  Cổ Kiếm Kỳ Đàm

  52 Tập
      2014
 • Trai Già: Mãnh Long Quá Giang Trai Già: Mãnh Long Quá Giang

  Old Boys: The Way Of The Dragon

  114 Phút
      2014
 • Cuộc Chiến Người Tình Cũ Cuộc Chiến Người Tình Cũ

  EX-Files

  109 Phút
      2014