• Cung Tỏa Liên Thành Cung Tỏa Liên Thành

  The Place The Lost Daughter

  24/44 Tập
      2014
 • Bộ Bộ Kinh Tình Bộ Bộ Kinh Tình

  Bộ Bộ Kinh Tâm 2

  1/35 Tập
      2014
 • Quá Hiệp Nhất Chi Mai Quá Hiệp Nhất Chi Mai

  Strange Hero Yi Zhi Mei

  30 Tập
      2010
 • Binh Pháp Mặc Công Binh Pháp Mặc Công

  Battle Of The Warriors aka A Battle Of Wits aka Muk Gong

  133 Phút
      2006
 • Thời Gian Đẹp Nhất Thời Gian Đẹp Nhất

  Best Time

  49 Tập
      2012
 • Tiểu Thời Đại 2 Tiểu Thời Đại 2

  Tiny Times 2

  117 Phút
      2013
 • Thanh Niên Thời Hiện Đại Thanh Niên Thời Hiện Đại

  Modern

  30 Tập
      2010
 • Linh Hồn Trong Sáng Linh Hồn Trong Sáng

  Shining Soul

  91 Phút
        2014
 • Bốc Lục Tông Sư Bốc Lục Tông Sư

  Legend Of The Wrestler aka The Wrestling Master

  89 Phút
      2014
 • Công Phu Hiệp Công Phu Hiệp

  Kung Fu Hero aka Kung Fu Man

  83 Phút
      2013
 • Đại Chiến Bến Thượng Hải Đại Chiến Bến Thượng Hải

  Once Upon A Time In Shanghai

  90 Phút
      2014
 • Quyết Đấu Quyết Đấu

  Fighting aka A Better Tomorrow

  85 Phút
        2014
 • Tân Thiên Long Bát Bộ Tân Thiên Long Bát Bộ

  Demi-Gods and Semi-Devils

  55 Tập
      2013
 • Bà Mẹ Nóng Bỏng Bà Mẹ Nóng Bỏng

  Hot Mom

  10/38 Tập
      2013
 • Đại Tuý Hiệp Đại Tuý Hiệp

  Come Drink With Me

  95 Phút
      1966
 • Huyền Thoại Hoa Mộc Lan Huyền Thoại Hoa Mộc Lan

  Legend Of Hua Mulan

  48 Tập
      2012
 • Bộ Tứ 2 - Tứ Đại Danh Bổ 2 Bộ Tứ 2 - Tứ Đại Danh Bổ 2

  The Four 2

  114 Phút
      2013
 • Chuyện Tình Bắc Kinh Chuyện Tình Bắc Kinh

  Beijing Love Story

  121 Phút
      2014
 • Gấu Bố Đại Chiến Gấu Bố Đại Chiến

  Boonie Bears, To The Rescue!

  95 Phút
        2014
 • Phong Thần Anh Hùng Bảng Phong Thần Anh Hùng Bảng

  The Investiture Of The Gods

  50 Tập
      2013