• Cổ Kiếm Kỳ Đàm Cổ Kiếm Kỳ Đàm

  Cổ Kiếm Kỳ Đàm

  36/? Tập
      2014
 • Tiểu Thời Đại 3 Tiểu Thời Đại 3

  Tiny Times 3

  125 Phút
      2014
 • Tình Yêu Thời Weibo Tình Yêu Thời Weibo

  V Love

  25/40 Tập
      2014
 • Không Phải Tiếng Sét Ái Tình Không Phải Tiếng Sét Ái Tình

  Love at Second Sight

  10/30 Tập
      2014
 • Một - Một Phần Hai Mùa Hè Một - Một Phần Hai Mùa Hè

  One And A Half Summer

  27 Tập
      2014
 • Năm Tháng Vội Vã Năm Tháng Vội Vã

  Năm Tháng Vội Vã

  8/? Tập
      2014
 • Nhật Ký Trọ Chung Thâm Quyến Nhật Ký Trọ Chung Thâm Quyến

  Nhật Ký Trọ Chung Thâm Quyến

  4/49 Tập
      2014
 • Oan Gia Kiếm Khách Oan Gia Kiếm Khách

  Happy Family 2014

  25/? Tập
      2014
 • Bạch Phát Ma Nữ Bạch Phát Ma Nữ

  The White Haired Witch of Lunar Kingdom

  99 Phút
        2014
 • Truy Tìm Nội Gián Truy Tìm Nội Gián

  Who Is Undercover

  102 Phút
      2014
 • Mỹ Nam Khác Biệt Mỹ Nam Khác Biệt

  Mỹ Nam Khác Biệt

  16/? Tập
      2014
 • Chung Cư Tình Yêu: Phần 3 Chung Cư Tình Yêu: Phần 3

  IPartment: Season 3

  20 Tập
      2012
 • Lục Trinh Truyền Kì Lục Trinh Truyền Kì

  Legend of Lu Zhen

  59 Tập
      2012
 • Tuyết Sơn Phi Hồ Tuyết Sơn Phi Hồ

  Tuyết Sơn Phi Hồ

  40 Tập
      2007
 • Lưu Luyến Không Quên Lưu Luyến Không Quên

  Loving, Never Forgetting

  34 Tập
      2014
 • Nhà Số 81 Kinh Thành Nhà Số 81 Kinh Thành

  The House That Never Dies

  86 Phút
      2014
 • Quyết Đấu Quyết Đấu

  Fighting aka A Better Tomorrow

  85 Phút
      2014
 • Cướp Báu Vật Cướp Báu Vật

  Horseplay

  96 Phút
      2014
 • Hồn Ma Quái Ác Hồn Ma Quái Ác

  The Transcend

  116 Phút
      2014
 • Chuyện Tình Nàng Hầu Chuyện Tình Nàng Hầu

  Lady Maid Maid

  8/67 Tập
      2014