• 10 Năm Yêu Em 10 Năm Yêu Em

  Ten Years of Love

  15/34 Tập
      2014
 • Nhật Ký Trọ Chung Thâm Quyến Nhật Ký Trọ Chung Thâm Quyến

  Nhật Ký Trọ Chung Thâm Quyến

  27/49 Tập
      2014
 • Thiên Kim Trở Về Thiên Kim Trở Về

  Thiên Kim Trở Về

  22/50 Tập
      2013
 • Truyền Thuyết Thanh Xà - Hậu Bạch Xà Truyền Thuyết Thanh Xà - Hậu Bạch Xà

  Truyền Thuyết Thanh Xà - Hậu Bạch Xà

  30 Tập
      2010
 • Kỳ Duyên Trong Gió - Đại Mạc Dao Kỳ Duyên Trong Gió - Đại Mạc Dao

  Sound Of The Desert

  10/40 Tập
      2014
 • Hiệp Bổ Hiệp Bổ

  Man Hunter

  82 Phút
      2014
 • Phong Hoa Tuyết Nguyệt Phong Hoa Tuyết Nguyệt

  Crimes Of Passion

  109 Phút
        2014
 • Chú Thoòng Và Tiểu Thủy Hổ Chú Thoòng Và Tiểu Thủy Hổ

  Old Master Q And Little Ocean Tiger

  86 Phút
      2011
 • Truyền Thuyết Về Đôn Hoàng Truyền Thuyết Về Đôn Hoàng

  The Touch

  103 Phút
      2002
 • Năm Tháng Vội Vã Năm Tháng Vội Vã

  Năm Tháng Vội Vã

  16 Tập
      2014
 • Thái Cực Tuý Quyền Thái Cực Tuý Quyền

  Drunken Tai Chi

  91 Phút
      1984
 • Không Phải Tiếng Sét Ái Tình Không Phải Tiếng Sét Ái Tình

  Love at Second Sight

  27/30 Tập
      2014
 • Vệ Tử Phu Vệ Tử Phu

  The Virtuous Queen of Han 2014

  41 Tập
      2014
 • Hắc Long Đe Dọa Hắc Long Đe Dọa

  Dragon Nest: Warriors' Dawn

  120 Phút
      2014
 • Thần Bút Mã Lương Thần Bút Mã Lương

  The Magical Brush

  83 Phút
      2014
 • Cổ Kiếm Kỳ Đàm Cổ Kiếm Kỳ Đàm

  Cổ Kiếm Kỳ Đàm

  52 Tập
      2014
 • Trai Già: Mãnh Long Quá Giang Trai Già: Mãnh Long Quá Giang

  Old Boys: The Way Of The Dragon

  114 Phút
      2014
 • Cuộc Chiến Người Tình Cũ Cuộc Chiến Người Tình Cũ

  EX-Files

  109 Phút
      2014
 • Tình Yêu Thời Weibo Tình Yêu Thời Weibo

  V Love

  40 Tập
      2014
 • Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ: Phần 2 Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ: Phần 2

  Magic Mobile Phone: Season 2

  42 Tập
      2014