• Kế Hoạch Bí Ẩn Kế Hoạch Bí Ẩn

  Kung Fu Jungle

  88 Phút
        2014
 • 10 Năm Yêu Em 10 Năm Yêu Em

  Ten Years of Love

  30/34 Tập
      2014
 • Kỳ Duyên Trong Gió - Đại Mạc Dao Kỳ Duyên Trong Gió - Đại Mạc Dao

  Sound Of The Desert

  32/40 Tập
      2014
 • Thiên Kim Trở Về Thiên Kim Trở Về

  Thiên Kim Trở Về

  33/50 Tập
      2013
 • Nhật Ký Trọ Chung Thâm Quyến Nhật Ký Trọ Chung Thâm Quyến

  Nhật Ký Trọ Chung Thâm Quyến

  37/49 Tập
        2014
 • Con Thương Yêu Con Thương Yêu

  Dearest

  130 Phút
      2014
 • Tình Yêu Có Kỳ Tích Tình Yêu Có Kỳ Tích

  Tình Yêu Có Kỳ Tích

  1/? Tập
      2014
 • Tình Yêu Vô Toàn Thuận Tình Yêu Vô Toàn Thuận

  Campus Confidential

  102 Phút
      2013
 • Cảm Động Sinh Mệnh Cảm Động Sinh Mệnh

  Cảm Động Sinh Mệnh

  16/30 Tập
      2014
 • Tần Hương Liên Tần Hương Liên

  Tần Hương Liên

  32 Tập
      2010
 • Báo Oán Báo Oán

  The Second Coming

  88 Phút
      2014
 • Bình Tung Hiệp Ảnh Bình Tung Hiệp Ảnh

  Heroic Legend

  37 Tập
      2010
 • Kẻ Thất Bại: Phần 1 Kẻ Thất Bại: Phần 1

  Diors Man: Season 1

  4/7 Tập
      2014
 • Đối Đầu Đối Đầu

  The Boundary

  90 Phút
    2014
 • Bút Tiên 3 Bút Tiên 3

  Bunshinsaba 3

  106 Phút
      2014
 • Hiệp Ẩn Ký Hiệp Ẩn Ký

  Hiệp Ẩn Ký

  33 Tập
      2003
 • Ép Duyên Ép Duyên

  Ép Duyên

  42 Tập
      2009
 • Tú Xuân Đao Tú Xuân Đao

  Brotherhood Of Blades

  111 Phút
      2014
 • Truyền Thuyết Thanh Xà - Hậu Bạch Xà Truyền Thuyết Thanh Xà - Hậu Bạch Xà

  Truyền Thuyết Thanh Xà - Hậu Bạch Xà

  30 Tập
      2010
 • Hiệp Bổ Hiệp Bổ

  Man Hunter

  82 Phút
      2014