• Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm

  Love Weaves Through A Millennium

  10/20 Tập
      2015
 • Như Ý Như Ý

  Ruyi

  12/42 Tập
      2011
 • Hoạt Sắc Sinh Hương Hoạt Sắc Sinh Hương

  Legend of Fragrance

  40/44 Tập
      2015
 • Phong Thần Anh Hùng Bảng 2 Phong Thần Anh Hùng Bảng 2

  Creation Of The Gods

  20/? Tập
      2015
 • Tần Thời Minh Nguyệt: Quân Lâm Thiên Hạ Tần Thời Minh Nguyệt: Quân Lâm Thiên Hạ

  Qin's Moon: Season 5

  3/? Tập
      2015
 • Thiên Kim Nữ Tặc Thiên Kim Nữ Tặc

  Lady and Liar

  46 Tập
      2015
 • Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014 Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014

  The Condor Heros 2014

  46/? Tập
      2014
 • Truy Tìm Nội Gián (II) aka Vương Bài Truy Tìm Nội Gián (II) aka Vương Bài

  Who Is Undercover (II) aka The Trump Card

  86 Phút
      2014
 • Kẻ Đào Mộ Kẻ Đào Mộ

  Tomb Robber

  95 Phút
      2014
 • Năm Tháng Vội Vã Năm Tháng Vội Vã

  Fleet Of Time

  119 Phút
      2014
 • Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên: Phần 3 Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên: Phần 3

  The Young Detective: Season 3

  45 Tập
      2006
 • Đồng Thoại Buồn Đồng Thoại Buồn

  Sad Fairytale aka Sad Fairy Tale

  92 Phút
      2012
 • Yêu Yêu

  Love

  128 Phút
      2012
 • Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên: Phần 1 Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên: Phần 1

  The Young Detective: Season 1

  40 Tập
      2002
 • Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên: Phần 2 Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên: Phần 2

  The Young Detective: Season 2

  40 Tập
      2002
 • Mối Thù Hoàng Tộc Mối Thù Hoàng Tộc

  Outcast

  110 Phút
      2014
 • Hạnh Phúc Ngày Nắng Hạnh Phúc Ngày Nắng

  Sunny Happiness 2011

  24 Tập
      2011
 • Tinh Võ Thanh Xuân Tinh Võ Thanh Xuân

  Kung Fu Angels

  81 Phút
      2014
 • Võ Tắc Thiên Võ Tắc Thiên

  The Empress of China

  96 Tập
      2014
 • Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu

  Detectives and Doctors 2015

  43 Tập
      2015