• Bản Đề Án Bị Bỏ Quên Bản Đề Án Bị Bỏ Quên

  Bản Đề Án Bị Bỏ Quên

  76 Phút
    1980
 • Chị Nhàn Chị Nhàn

  Chị Nhàn

  110 Phút
    1977
 • Bình Minh Trên Rẻo Cao Bình Minh Trên Rẻo Cao

  Bình Minh Trên Rẻo Cao

  77 Phút
    1966
 • Biệt Động Sài Gòn Biệt Động Sài Gòn

  Biệt Động Sài Gòn

  4 Tập
    1986
 • Bao Giờ Cho Đến Tháng Mười Bao Giờ Cho Đến Tháng Mười

  Bao Giờ Cho Đến Tháng Mười

  82 phút
    1984
 • Đêm Hội Long Trì Đêm Hội Long Trì

  Đêm Hội Long Trì

  2 Tập
    1989
 • Nổi Gió Nổi Gió

  Nổi Gió

  90 Phút
    1966
 • Thằng Bờm Thằng Bờm

  Thằng Bờm

  90 Phút
    1987
 • Tội Lỗi Cuối Cùng Tội Lỗi Cuối Cùng

  Tội Lỗi Cuối Cùng

  82 Phút
    1980
 • Vĩ Tuyến 17 Ngày Và Đêm Vĩ Tuyến 17 Ngày Và Đêm

  Vĩ Tuyến 17 Ngày Và Đêm

  90 phút
    1972
 • Đi Về Phía Mặt Trời Đi Về Phía Mặt Trời

  Đi Về Phía Mặt Trời

  Đi Về Phía Mặt Trời
    2007
 • Chị Dậu Chị Dậu

  Chị Dậu

  80 phút
    1981
 • Em Bé Hà Nội Em Bé Hà Nội

  Em Bé Hà Nội

  72 Phút
    1974
 • Vua Bãi Rác Vua Bãi Rác

  Vua Bãi Rác

  97 phút
    2002
 • Con Chim Vành Khuyên Con Chim Vành Khuyên

  Con Chim Vành Khuyên

  45 phút
    1962
 • Giải Phóng Sài Gòn Giải Phóng Sài Gòn

  Giải Phóng Sài Gòn

  120 Phút
    2005
 • Chung Một Dòng Sông Chung Một Dòng Sông

  Chung Một Dòng Sông

  90 phút
    1959
 • Chị Tư Hậu Chị Tư Hậu

  Chị Tư Hậu

  81 phút
    1963
 • Bài Ca Ra Trận Bài Ca Ra Trận

  Bài Ca Ra Trận

  96 phút
    1973
 • Tự Thú Trước Bình Minh Tự Thú Trước Bình Minh

  Tự Thú Trước Bình Minh

  90 phút
    1979