• Vũ Điệu Tình Yêu Vũ Điệu Tình Yêu

  Vũ Điệu Tình Yêu

  30 tập
    2010
 • Sỏi Đá Cũng Biết Yêu Sỏi Đá Cũng Biết Yêu

  Sỏi Đá Cũng Biết Yêu

  40 tập
    2012
 • Không Hề Biết Giận Không Hề Biết Giận

  Không Hề Biết Giận

  1 tập
    2013
 • Chuyện Tình Đảo Ngọc Chuyện Tình Đảo Ngọc

  Chuyện Tình Đảo Ngọc

  38 tập
    2009
 • Con Đường Phía Trước Con Đường Phía Trước

  Con Đường Phía Trước

  19 tập
    2011
 • Ký Ức Mong Manh Ký Ức Mong Manh

  Ký Ức Mong Manh

  45 tập
    2012
 • Nụ Hồng Và Bóng Đêm Nụ Hồng Và Bóng Đêm

  Nụ Hồng Và Bóng Đêm

  30 tập
    2011
 • Ngược Dòng Ngược Dòng

  Ngược Dòng

  15 phút
      2012
 • Trực Nhật Với Thư Kỳ Trực Nhật Với Thư Kỳ

  Trực Nhật Với Thư Kỳ

  22 phút
    2012
 • Thiên Mệnh Anh Hùng Thiên Mệnh Anh Hùng

  Blood Letter

  99 phút
    2012
 • Dòng Sông Định Mệnh Dòng Sông Định Mệnh

  Dòng Sông Định Mệnh

  30/30 tập
    2008
 • Đồng Quê Đồng Quê

  Đồng Quê

  22 tập
    2012
 • Thần Tượng Lắm Chiêu Thần Tượng Lắm Chiêu

  Thần Tượng Lắm Chiêu

  36 tập
    2012
 • Những Cuộc Tình Trắng Đen Những Cuộc Tình Trắng Đen

  Những Cuộc Tình Trắng Đen

  30 tập
    2009
 • Chàng Mập Nghĩa Tình Chàng Mập Nghĩa Tình

  Chàng Mập Nghĩa Tình

  15/33 tập
    2012
 • Tay Chơi Miệt Vườn Tay Chơi Miệt Vườn

  Tay Chơi Miệt Vườn

  33 tập
    2012
 • Sự Thật Vô Hình Sự Thật Vô Hình

  Sự Thật Vô Hình

  36 tập
    2011
 • Quán Kem Tình Nhân Quán Kem Tình Nhân

  Quán Kem Tình Nhân

  33 tập
    2009
 • Đảo Xanh Đảo Xanh

  Đảo Xanh

  28 tập
    2012
 • Hoa Thiên Điểu Hoa Thiên Điểu

  Hoa Thiên Điểu

  31 tập
    2008