• Chạm Tới Hoàng Hôn Chạm Tới Hoàng Hôn

  Chạm Tới Hoàng Hôn

  30 tập
    2012
 • Đôi Mắt Ân Tình Đôi Mắt Ân Tình

  Đôi Mắt Ân Tình

  34 tập
    2011
 • Nước Rút Nước Rút

  Nước Rút

  30/30 tập
    2011
 • Đánh Thức Ước Mơ Đánh Thức Ước Mơ

  Đánh Thức Ước Mơ

  60 tập
    2011
 • Ám Ảnh Xanh Ám Ảnh Xanh

  Ám Ảnh Xanh

  38 tập
    2010
 • Hoàng Tử Ăn Mày Hoàng Tử Ăn Mày

  Hoàng Tử Ăn Mày

  40 tập
    2011
 • Tình Như Tia Nắng Tình Như Tia Nắng

  Tình Như Tia Nắng

  39 tập
    2011
 • Hiệp Sĩ Đường Phố Hiệp Sĩ Đường Phố

  Hiệp Sĩ Đường Phố

  32 tập
    2009
 • Oan Gia Đại Chiến Oan Gia Đại Chiến

  Oan Gia Đại Chiến

  30 tập
    2011
 • Tham Vọng Tham Vọng

  Tham Vọng

  29 tập
    2012
 • Mẹ Chồng Nàng Dâu Mẹ Chồng Nàng Dâu

  Mẹ Chồng Nàng Dâu

  34 tập
    2010
 • Cơm Tấm Tình Yêu Cơm Tấm Tình Yêu

  Cơm Tấm Tình Yêu

  40 tập
    2011
 • Những Cô Nàng Độc Thân Làm Mẹ Những Cô Nàng Độc Thân Làm Mẹ

  Những Cô Nàng Độc Thân Làm Mẹ

  44 tập
    2012
 • Lệ Phí Tình Yêu Lệ Phí Tình Yêu

  The Cost of Love

  92 phút
    2012
 • Giải Mã Tình Anh Giải Mã Tình Anh

  Giải Mã Tình Anh

  30 tập
    2011
 • Lòng Dạ Đàn Bà Lòng Dạ Đàn Bà

  Lòng Dạ Đàn Bà

  30 tập
    2011
 • Hoa Vàng Nơi Ấy Hoa Vàng Nơi Ấy

  Hoa Vàng Nơi Ấy

  32 tập
    2010
 • Xóm Trọ Xóm Trọ

  Xóm Trọ

  30 tập
    2011
 • Lọ Lem Hè Phố Lọ Lem Hè Phố

  Street Cinderella

  120 phút
      2004
 • Vượt Qua Bóng Đêm Vượt Qua Bóng Đêm

  Vượt Qua Bóng Đêm

  30 tập
    2011