• Xưa Rồi Diễm Xưa Rồi Diễm

  Xưa Rồi Diễm

  24 Phút
    2011
 • Việt Hương 2 Việt Hương 2

  Việt Hương 2

  25 Phút
    2011
 • Xông Đất Đầu Năm Xông Đất Đầu Năm

  Xông Đất Đầu Năm

  83 Phút
    2010
 • Về Quê Ăn Tết Về Quê Ăn Tết

  Về Quê Ăn Tết

  40 phút
    2004
 • Việt Hương 1 Việt Hương 1

  Việt Hương 1

  25 Phút
    2011
 • Tứ Quái Đệ Huynh Tứ Quái Đệ Huynh

  Tứ Quái Đệ Huynh

  31 Phút
    2000
 • Ru Lại Câu Hò I Ru Lại Câu Hò I

  Ru Lại Câu Hò I

  100 Phút
    2000
 • Vụ Kiện Hy Hữu Vụ Kiện Hy Hữu

  Vụ Kiện Hy Hữu

  25 Phút
    2005
 • Sứ Giả Diêm Vương Sứ Giả Diêm Vương

  Sứ Giả Diêm Vương

  25 Phút
    2000
 • Vua Cờ Tướng Vua Cờ Tướng

  Vua Cờ Tướng

  120 Phút
    2010
 • Tứ Đổ Tường Tứ Đổ Tường

  Tứ Đổ Tường

  18 Phút
    2012
 • Đầy Tớ Và Tên Trộm Đầy Tớ Và Tên Trộm

  Đầy Tớ Và Tên Trộm

  44 phút
    2008
 • Kiện Cây Đa Kiện Cây Đa

  Kiện Cây Đa

  56 Phút
    2007
 • Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt

  Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt

  54 Phút
    2007
 • Nàng Xuân Hương Nàng Xuân Hương

  Nàng Xuân Hương

  44 phút
    2003
 • Sự Tích Hoàng Thành Sống Sự Tích Hoàng Thành Sống

  Sự Tích Hoàng Thành Sống

  44 Phút
    2008
 • Thần Giữ Của Thần Giữ Của

  Thần Giữ Của

  52 Phút
    2007
 • Bính Và Đinh Bính Và Đinh

  Bính Và Đinh

  40 Phút
    2005
 • Sự Tích Trầu Cau Sự Tích Trầu Cau

  Sự Tích Trầu Cau

  37 Phút
    2005
 • Anh Học Trò Nghèo Và Ngọc Hoàng Anh Học Trò Nghèo Và Ngọc Hoàng

  Anh Học Trò Nghèo Và Ngọc Hoàng

  44 Phút
    2008