• Em Muốn Làm Người Nổi Tiếng Em Muốn Làm Người Nổi Tiếng

  I Wanna be a Celebrity

  84 phút
    2009
 • Đồng Tiền Muôn Mặt Đồng Tiền Muôn Mặt

  Đồng Tiền Muôn Mặt

  35 tập
    2011
 • Cạm Bẫy Cạm Bẫy

  Cạm Bẫy

  30 tập
    2012
 • Bạn Đời Bạn Đời

  Bạn Đời

  30 tập
    2011
 • Dòng Đời Nghiệt Ngã Dòng Đời Nghiệt Ngã

  Dòng Đời Nghiệt Ngã

  30 tập
    2011
 • Anh và Em Anh và Em

  Anh và Em

  67 tập
    2011
 • Gieo Gió Gieo Gió

  Gieo Gió

  30 tập
    2012
 • Chuyện Tình Công Ty Quảng Cáo Chuyện Tình Công Ty Quảng Cáo

  Chuyện Tình Công Ty Quảng Cáo

  30 tập
    2007
 • Chân Trời Trắng Chân Trời Trắng

  Chân Trời Trắng

  38 tập
      2012
 • Đàn Trời Đàn Trời

  Đàn Trời

  36 tập
      2012
 • Tiểu Thư Lọ Lem Tiểu Thư Lọ Lem

  Tiểu Thư Lọ Lem

  30 tập
    2011
 • Dây Leo Hạnh Phúc Dây Leo Hạnh Phúc

  Dây Leo Hạnh Phúc

  32 tập
    2011
 • Khóc Thầm Khóc Thầm

  Khóc Thầm

  15 tập
    2009
 • Lặng Lẽ Yêu Em Lặng Lẽ Yêu Em

  Lặng Lẽ Yêu Em

  36 tập
    2011
 • Tam Nam Vẫn Phú Tam Nam Vẫn Phú

  Tam Nam Vẫn Phú

  50 tập
    2009
 • Mua Láng Giềng Gần Mua Láng Giềng Gần

  Mua Láng Giềng Gần

  36 tập
    2011
 • Tình Ca Phố Tình Ca Phố

  Tình Ca Phố

  32 tập
    2009
 • Vũ Khí Sắc Đẹp Vũ Khí Sắc Đẹp

  Vũ Khí Sắc Đẹp

  30 tập
    2011
 • Cầu Vồng Tình Yêu Cầu Vồng Tình Yêu

  Cầu Vồng Tình Yêu

  85 tập
    2011
 • Những Phóng Viên Vui Nhộn Những Phóng Viên Vui Nhộn

  Những Phóng Viên Vui Nhộn

  265 tập
      2011