• Mướn Chồng Mướn Chồng

  Mướn Chồng

  65 Phút
    2005
 • Đổi Đời Đổi Đời

  Đổi Đời

  27 Phút
    1999
 • Đường Đậu Đen Đường Đậu Đen

  Đường Đậu Đen

  109 Phút
    2000
 • Chuyện Công Viên Chuyện Công Viên

  Chuyện Công Viên

  23 Phút
    1996
 • Đừng Đùa Với Tình Yêu Đừng Đùa Với Tình Yêu

  Đừng Đùa Với Tình Yêu

  23 Phút
    2000
 • Dạ Khúc Buồn Dạ Khúc Buồn

  Dạ Khúc Buồn

  43 Phút
    1997
 • Đệ Nhất Thần Thấu Đệ Nhất Thần Thấu

  Đệ Nhất Thần Thấu

  27 Phút
    1996
 • Đêm Giao Thừa Đáng Nhớ Đêm Giao Thừa Đáng Nhớ

  Đêm Giao Thừa Đáng Nhớ

  65 Phút
    1996
 • Huyện Quan Xử Bợm Bảy Huyện Quan Xử Bợm Bảy

  Huyện Quan Xử Bợm Bảy

  23 Phút
    1998
 • Khi Con Gái Hành Động Khi Con Gái Hành Động

  Khi Con Gái Hành Động

  34 Phút
    1997
 • Hai Chàng Khóc Mướn Hai Chàng Khóc Mướn

  Hai Chàng Khóc Mướn

  23 Phút
    2014
 • Hạnh Phúc Đầu Xuân Hạnh Phúc Đầu Xuân

  Hạnh Phúc Đầu Xuân

  25 Phút
    2000
 • Cưới Vợ Cho Thằng Bèo Cưới Vợ Cho Thằng Bèo

  Cưới Vợ Cho Thằng Bèo

  30 Phút
    2000
 • Cười Để Yêu Cười Để Yêu

  Cười Để Yêu

  90 Phút
    2000
 • Cười Để Nhớ Cười Để Nhớ

  Cười Để Nhớ

  121 Phút
    2000
 • Chuyện Con Cò Chuyện Con Cò

  Chuyện Con Cò

  120 Phút
    2000
 • Chỉ Một Lời Hứa Chỉ Một Lời Hứa

  Chỉ Một Lời Hứa

  67 Phút
    2000
 • Chú Thoàn Té Giếng Chú Thoàn Té Giếng

  Chú Thoàn Té Giếng

  23 Phút
    2000
 • Bao Công Kỳ Cục Án Bao Công Kỳ Cục Án

  Bao Công Kỳ Cục Án

  15 Phút
    2000
 • Cưa Tử Thần Cưa Tử Thần

  Cưa Tử Thần

  26 Phút
    2000