• Đất Và Người Đất Và Người

  Đất Và Người

  24 tập
      2009
 • Hà Nội, Hà Nội Hà Nội, Hà Nội

  Hà Nội, Hà Nội

  90 phút
        2007
 • Vị Tướng Tình Báo Và Hai Bà Vợ Vị Tướng Tình Báo Và Hai Bà Vợ

  Vị Tướng Tình Báo Và Hai Bà Vợ

  29 tập
      2003
 • Hoa Cỏ May: Thời Niên Thiếu Hoa Cỏ May: Thời Niên Thiếu

  Hoa Cỏ May - Phần I : Thời Niên Thiếu

  4 tập
    2001
 • Những Ngọn Nến Trong Đêm Những Ngọn Nến Trong Đêm

  Những Ngọn Nến Trong Đêm

  18 tập
    2002
 • 12A và 4H 12A và 4H

  12A và 4H

  4 tập
    1995
 • Tiếng Tơ Đồng Tiếng Tơ Đồng

  Tiếng Tơ Đồng

  31 tập
      2010
 • Xin Hãy Tin Em Xin Hãy Tin Em

  Xin Hãy Tin Em

  3 tập
    1997
 • Ngôi Biệt Thự Màu Tro Lạnh Ngôi Biệt Thự Màu Tro Lạnh

  Cảnh Sát Hình Sự: Ngôi Biệt Thự Màu Tro Lạnh

  36 tập
      2011
 • Những Cô Gái Chân Dài Những Cô Gái Chân Dài

  Những Cô Gái Chân Dài

  135 phút
    2004
 • Hương Tình Hương Tình

  Hương Tình

  30 tập
      2011
 • Canh Bạc Canh Bạc

  Canh Bạc

  85 phút
    1991
 • Cỏ Lau Cỏ Lau

  Cỏ Lau

  85 phút
    1993
 • Sóng Ở Đáy Sông Sóng Ở Đáy Sông

  Sóng Ở Đáy Sông

  10 tập
      2002
 • Người Thổi Tù Và Hàng Tổng Người Thổi Tù Và Hàng Tổng

  Người Thổi Tù Và Hàng Tổng

  5 tập
      2000
 • Tháng Củ Mật Tháng Củ Mật

  Tháng Củ Mật

  7 tập
      2010
 • Bỗng Dưng Muốn Khóc Bỗng Dưng Muốn Khóc

  Bỗng Dưng Muốn Khóc

  36 tập
      2008
 • Mày Râu Làm Vợ Mày Râu Làm Vợ

  Mày Râu Làm Vợ

  16/32 tập
      2010
 • Đứng Trước Biển Đứng Trước Biển

  Đứng Trước Biển

  82 phút
    1990
 • Hà Nội Mùa Chim Làm Tổ Hà Nội Mùa Chim Làm Tổ

  Hà Nội Mùa Chim Làm Tổ

  84 phút
    1978