• Câu Chuyện Cuối Mùa Thu Câu Chuyện Cuối Mùa Thu

  Câu Chuyện Cuối Mùa Thu

  40 tập
    2012
 • Em Là Tình Yêu Của Anh Em Là Tình Yêu Của Anh

  Em Là Tình Yêu Của Anh

  6 tập
    2011
 • Nữ Vệ Sĩ Nữ Vệ Sĩ

  Nữ Vệ Sĩ

  40 tập
    2011
 • Trở Về Trở Về

  Trở Về

  31 tập
    2011
 • Người Tình Bí Ẩn Người Tình Bí Ẩn

  Người Tình Bí Ẩn

  27 tập
    2012
 • Mùa Hạ Yêu Dấu Mùa Hạ Yêu Dấu

  Mùa Hạ Yêu Dấu

  30 tập
      2011
 • Tình Mẹ Tình Mẹ

  Tình Mẹ

  33 tập
      2011
 • Vợ Tôi Là Số 1 Vợ Tôi Là Số 1

  Vợ Tôi Là Số 1

  47 tập
      2012
 • Hà Nội, Hà Nội Hà Nội, Hà Nội

  Hà Nội, Hà Nội

  90 phút
        2007
 • Vị Tướng Tình Báo Và Hai Bà Vợ Vị Tướng Tình Báo Và Hai Bà Vợ

  Vị Tướng Tình Báo Và Hai Bà Vợ

  29 tập
      2003
 • Tiếng Tơ Đồng Tiếng Tơ Đồng

  Tiếng Tơ Đồng

  31 tập
      2010
 • Những Cô Gái Chân Dài Những Cô Gái Chân Dài

  Những Cô Gái Chân Dài

  135 phút
    2004
 • Hương Tình Hương Tình

  Hương Tình

  30 tập
      2011
 • Canh Bạc Canh Bạc

  Canh Bạc

  85 phút
    1991
 • Cỏ Lau Cỏ Lau

  Cỏ Lau

  85 phút
    1993
 • Sóng Ở Đáy Sông Sóng Ở Đáy Sông

  Sóng Ở Đáy Sông

  10 tập
      2002
 • Mày Râu Làm Vợ Mày Râu Làm Vợ

  Mày Râu Làm Vợ

  16/32 tập
      2010
 • Hà Nội Mùa Chim Làm Tổ Hà Nội Mùa Chim Làm Tổ

  Hà Nội Mùa Chim Làm Tổ

  84 phút
    1978
 • Thiên Sứ 99 Thiên Sứ 99

  Thiên Sứ 99

  86 phút
    2011
 • Xích Lô Xích Lô

  Cyclo

  123 phút
    1995