• Mũi Dài Mũi Dài

  Mũi Dài

  37 Phút
    1995
 • Chiếc Áo Tàng Hình Chiếc Áo Tàng Hình

  Chiếc Áo Tàng Hình

  33 Phút
    1996
 • Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết

  Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết

  33 Phút
    1994
 • Thạch Sùng Thạch Sùng

  Thạch Sùng

  43 Phút
    1994
 • Phượng Hoàng Đất Phượng Hoàng Đất

  Phượng Hoàng Đất

  29 Phút
    1994
 • Người Hóa Dế Người Hóa Dế

  Người Hóa Dế

  30 Phút
    1994
 • Chàng Đốn Củi Và Con Tinh Chàng Đốn Củi Và Con Tinh

  Chàng Đốn Củi Và Con Tinh

  32 Phút
    1994
 • Mụ Yêu Tinh Và Bầy Trẻ Mụ Yêu Tinh Và Bầy Trẻ

  Mụ Yêu Tinh Và Bầy Trẻ

  30 Phút
    1994
 • Thầy Lang Bất Đắc Dĩ Thầy Lang Bất Đắc Dĩ

  Thầy Lang Bất Đắc Dĩ

  29 Phút
    1994
 • Ai Mua Hành Tôi Ai Mua Hành Tôi

  Ai Mua Hành Tôi

  25 Phút
    1994
 • Đúc Người Đúc Người

  Đúc Người

  26 Phút
    1994
 • Bụng Làm Dạ Chịu Bụng Làm Dạ Chịu

  Bụng Làm Dạ Chịu

  33 Phút
    1994
 • Cậu Bé Thông Minh Cậu Bé Thông Minh

  Cậu Bé Thông Minh

  30 Phút
      2000
 • Ăn Khế Trả Vàng Ăn Khế Trả Vàng

  Ăn Khế Trả Vàng

  30 Phút
    2000
 • Sự Tích Trái Dưa Hấu Sự Tích Trái Dưa Hấu

  Sự Tích Trái Dưa Hấu

  36 Phút
    1994
 • Lê Giang Happy Lê Giang Happy

  Lê Giang Happy

  107 Phút
      1998
 • Miếng Trầu Kỳ Diệu Miếng Trầu Kỳ Diệu

  Miếng Trầu Kỳ Diệu

  38 Phút
    1996
 • Nói Dối Như Cuội Nói Dối Như Cuội

  Nói Dối Như Cuội

  40 phút
    1996
 • Phú Ông Kén Rể Phú Ông Kén Rể

  Phú Ông Kén Rể

  90 Phút
    2000
 • Người Nhà Quê Người Nhà Quê

  Người Nhà Quê

  125 Phút
    2007