• Ru Lại Câu Hò I Ru Lại Câu Hò I

  Ru Lại Câu Hò I

  100 Phút
    2000
 • Tứ Quái Đệ Huynh Tứ Quái Đệ Huynh

  Tứ Quái Đệ Huynh

  31 Phút
    2000
 • Sứ Giả Diêm Vương Sứ Giả Diêm Vương

  Sứ Giả Diêm Vương

  25 Phút
    2000
 • Vụ Kiện Hy Hữu Vụ Kiện Hy Hữu

  Vụ Kiện Hy Hữu

  25 Phút
    2005
 • Đầy Tớ Và Tên Trộm Đầy Tớ Và Tên Trộm

  Đầy Tớ Và Tên Trộm

  44 phút
    2008
 • Kiện Cây Đa Kiện Cây Đa

  Kiện Cây Đa

  56 Phút
    2007
 • Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt

  Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt

  54 Phút
    2007
 • Nàng Xuân Hương Nàng Xuân Hương

  Nàng Xuân Hương

  44 phút
    2003
 • Sự Tích Hoàng Thành Sống Sự Tích Hoàng Thành Sống

  Sự Tích Hoàng Thành Sống

  44 Phút
    2008
 • Thần Giữ Của Thần Giữ Của

  Thần Giữ Của

  52 Phút
    2007
 • Bính Và Đinh Bính Và Đinh

  Bính Và Đinh

  40 Phút
    2005
 • Sự Tích Trầu Cau Sự Tích Trầu Cau

  Sự Tích Trầu Cau

  37 Phút
    2005
 • Anh Học Trò Nghèo Và Ngọc Hoàng Anh Học Trò Nghèo Và Ngọc Hoàng

  Anh Học Trò Nghèo Và Ngọc Hoàng

  44 Phút
    2008
 • Chưa Đỗ Ông Nghè Chưa Đỗ Ông Nghè

  Chưa Đỗ Ông Nghè

  26 Phút
    2003
 • Đồng Tiền Vạn Lịch Đồng Tiền Vạn Lịch

  Đồng Tiền Vạn Lịch

  45 Phút
    2005
 • Tấm Cám Tấm Cám

  Tấm Cám

  32 Phút
    1995
 • Tam & Tứ Tam & Tứ

  Tam & Tứ

  37 Phút
    1995
 • Xét Xử Tài Tình Xét Xử Tài Tình

  Xét Xử Tài Tình

  29 Phút
    1994
 • Con Chim Khách Nhiệm Màu Con Chim Khách Nhiệm Màu

  Con Chim Khách Nhiệm Màu

  41 phút
    1994
 • Quận Gió Quận Gió

  Quận Gió

  43 phút
    1995