• 12A và 4H 12A và 4H

  12A và 4H

  4 tập
    1995
 • Tiếng Tơ Đồng Tiếng Tơ Đồng

  Tiếng Tơ Đồng

  31 tập
      2010
 • Xin Hãy Tin Em Xin Hãy Tin Em

  Xin Hãy Tin Em

  3 tập
    1997
 • Ngôi Biệt Thự Màu Tro Lạnh Ngôi Biệt Thự Màu Tro Lạnh

  Cảnh Sát Hình Sự: Ngôi Biệt Thự Màu Tro Lạnh

  36 tập
      2011
 • Những Cô Gái Chân Dài Những Cô Gái Chân Dài

  Những Cô Gái Chân Dài

  135 phút
    2004
 • Hương Tình Hương Tình

  Hương Tình

  30 tập
      2011
 • Canh Bạc Canh Bạc

  Canh Bạc

  85 phút
    1991
 • Cỏ Lau Cỏ Lau

  Cỏ Lau

  85 phút
    1993
 • Sóng Ở Đáy Sông Sóng Ở Đáy Sông

  Sóng Ở Đáy Sông

  10 tập
      2002
 • Người Thổi Tù Và Hàng Tổng Người Thổi Tù Và Hàng Tổng

  Người Thổi Tù Và Hàng Tổng

  5 tập
      2000
 • Tháng Củ Mật Tháng Củ Mật

  Tháng Củ Mật

  7 tập
      2010
 • Bỗng Dưng Muốn Khóc Bỗng Dưng Muốn Khóc

  Bỗng Dưng Muốn Khóc

  36 tập
      2008
 • Mày Râu Làm Vợ Mày Râu Làm Vợ

  Mày Râu Làm Vợ

  16/32 tập
      2010
 • Đứng Trước Biển Đứng Trước Biển

  Đứng Trước Biển

  82 phút
    1990
 • Hà Nội Mùa Chim Làm Tổ Hà Nội Mùa Chim Làm Tổ

  Hà Nội Mùa Chim Làm Tổ

  84 phút
    1978
 • Đẹp Từng Centimet Đẹp Từng Centimet

  Such a Beauty

  108 phút
        2009
 • Thiên Sứ 99 Thiên Sứ 99

  Thiên Sứ 99

  86 phút
    2011
 • Bi, Đừng Sợ! Bi, Đừng Sợ!

  Bi, Don't be Affraid!

  93 phút
      2011
 • Những Kiểu Ngủm Lãng Xẹt Những Kiểu Ngủm Lãng Xẹt

  Cười Để Nhớ 2 - Liveshow Nhật Cường

  102 phút
    2011
 • Xích Lô Xích Lô

  Cyclo

  123 phút
    1995