• Dao/Kéo: Phần 1 Dao/Kéo: Phần 1

  Nip/Tuck: Season 1

  2/? Tập
        2003
 • Nhiệm Vụ Cuối Cùng Nhiệm Vụ Cuối Cùng

  Sabotage

  109 Phút
        2014
 • Tháp Ngôn Từ Tháp Ngôn Từ

  Babel

  143 Phút
        2006
 • Truy Sát Truy Sát

  Wanted

  110 Phút
        2008
 • Trái Tim Và Lý Trí Trái Tim Và Lý Trí

  Hearts And Minds

  112 Phút
        1974
 • Con Đường Tình Ái Con Đường Tình Ái

  Sex Drive

  109 Phút
        2008
 • Đặc Khu 13 Đặc Khu 13

  District B13 aka Banlieue 13

  84 Phút
        2004
 • Cô Hàng Xóm Quyến Rũ Cô Hàng Xóm Quyến Rũ

  The Girl Next Door

  108 Phút
        2004
 • Dưới Lớp Mặt Nạ Dưới Lớp Mặt Nạ

  Under The Skin

  108 Phút
        2013
 • Vợ Chồng Dân Chơi Vợ Chồng Dân Chơi

  Mr & Mrs Player

  99 Phút
        2013
 • Điệp Viên Vô Danh Điệp Viên Vô Danh

  The Expatriate aka Erased

  98 Phút
        2012
 • Sa Mạc Lửa Sa Mạc Lửa

  The Kingdom

  110 Phút
        2007
 • Phút Bối Rối Phút Bối Rối

  That Awkward Moment

  94 Phút
        2014
 • Tình Yêu Cấm Tình Yêu Cấm

  Agora

  127 Phút
        2009
 • Sự Hy Sinh Cao Cả Sự Hy Sinh Cao Cả

  Hart's War

  125 Phút
        2002
 • Skins: Phần 1 Skins: Phần 1

  Skins: Season 1

  8/? Tập
        2007
 • Đặc Nhiệm Nổ Súng Đặc Nhiệm Nổ Súng

  S.W.A.T Firefight

  89 Phút
        2011
 • Mắt Nhắm Hờ Mắt Nhắm Hờ

  Eyes Wide Shut

  129 Phút
        1999
 • Lưỡi Rìu: Phần 2 Lưỡi Rìu: Phần 2

  Hatchet II

  85 Phút
        2010
 • Bóng Tối Bóng Tối

  Tenebre aka Tenebrae

  110 Phút
        1982