• Căn Phòng 2046 Căn Phòng 2046

  2046

  129 Phút
        2004
 • Sừng Sừng

  Horns

  120 Phút
        2014
 • Đi Tìm Công Lý Đi Tìm Công Lý

  Out Of The Furnace

  116 Phút
        2013
 • Trai Bao Paris Trai Bao Paris

  Bel Ami

  102 Phút
        2012
 • Đe Dọa Ngầm Đe Dọa Ngầm

  The Killing Jar

  92 phút
        2010
 • Bay Cùng Xác Sống Bay Cùng Xác Sống

  Flight of the Living Dead

  94 phút
        2007
 • Nàng Lolita Nàng Lolita

  Lolita

  137 phút
        1997
 • Câu Lạc Bộ Đánh Lộn Câu Lạc Bộ Đánh Lộn

  Fight Club

  139 phút
        1999
 • Săn Đuổi Săn Đuổi

  The Baytown Outlaws

  98 Phút
        2012
 • Kẻ Ngoại Lai & Tên Đạo Chích Kẻ Ngoại Lai & Tên Đạo Chích

  Heathens and Thieves

  110 phút
        2012
 • Người Hùng Bóng Đêm Người Hùng Bóng Đêm

  Boy Wonder

  93 phút
        2010
 • Đứa Con Của Quỷ Đứa Con Của Quỷ

  Case 39

  109 phút
        2009
 • Kẻ Bắt Cóc Giấu Mặt Kẻ Bắt Cóc Giấu Mặt

  The Tall Man

  106 phút
        2012
 • Trò Chơi Tử Thần Trò Chơi Tử Thần

  Truth or Dare

  95 phút
        2012
 • Nhật Ký Bướm Đêm Nhật Ký Bướm Đêm

  The Moth Diaries

  82 phút
        2012
 • Người Đẹp Playboy Người Đẹp Playboy

  Miss March

  89 phút
        2009
 • Sát Nhân Đầu Lợn Sát Nhân Đầu Lợn

  Madison County

  81 phút
        2011
 • Góc Quay Đẫm Máu: Phần 3 Góc Quay Đẫm Máu: Phần 3

  [REC]³ Génesis

  80 phút
        2012
 • Sát Nhân Tự Kỷ Sát Nhân Tự Kỷ

  Fairy Tale Killer

        2012
 • Sự Trả Thù Của Người Vợ Sự Trả Thù Của Người Vợ

  Milae

  112 phút
        2000