• Tận Diệt Tận Diệt

  Wyrmwood

  98 Phút
      2014
 • In The Flesh: Phần 2 In The Flesh: Phần 2

  In The Flesh: Season 2

  6 Tập
      2014
 • Sailor Zombie Sailor Zombie

  Sailor Zombie

  1/12 Tập
      2014
 • Xác Chết Hồi Sinh Xác Chết Hồi Sinh

  Dead Alive aka Braindead

  104 Phút
        1992
 • Xác Chết Trỗi Dậy Xác Chết Trỗi Dậy

  Zombies Reborn

  86 Phút
      2012
 • Giữa Bầy Xác Sống Giữa Bầy Xác Sống

  Shaun of the Dead

  99 phút
      2004
 • Thế Chiến Z Thế Chiến Z

  World War Z

  116 Phút
      2013
 • Hai Lúa Diệt Xác Sống Hai Lúa Diệt Xác Sống

  New Kids Nitro

  74 phút
        2011
 • Thế Giới Thây Ma Thế Giới Thây Ma

  Zombie Diaries 2: World of the Dead

  88 phút
        2011
 • Binh Đoàn Thây Ma Binh Đoàn Thây Ma

  Dead Snow

  91 phút
        2009
 • Cuộc Chơi Chết Chóc Cuộc Chơi Chết Chóc

  Dead Set

  5 Tập
      2008