• Mất Tích Mất Tích

  The Missing

  7/8 Tập
      2014
 • Kiêu Hãnh và Định Kiến Kiêu Hãnh và Định Kiến

  Pride And Prejudice

  15/20 Tập
      2014
 • Vận Đen Vận Đen

  Good People

  90 Phút
      2014
 • Sứ Mệnh Trả Thù Sứ Mệnh Trả Thù

  Four Brothers

  109 Phút
        2005
 • Không Lối Thoát Không Lối Thoát

  For The Emperor

  104 Phút
        2014
 • Kẻ Săn Tin Đen Kẻ Săn Tin Đen

  Nightcrawler

  117 Phút
      2014
 • Tiến Sĩ Băng Giá Tiến Sĩ Băng Giá

  Dr. Frost

  3/10 Tập
      2014
 • Người Hùng Trở Về: Phần 4 Người Hùng Trở Về: Phần 4

  Homeland: Season 4

  11/12 Tập
      2014
 • Thám Tử Lừng Danh Conan Thám Tử Lừng Danh Conan

  Detective Conan

  762/? Tập
      1996
 • Thiện Ác Đối Đầu Thiện Ác Đối Đầu

  The Equalizer

  132 Phút
      2014
 • Bất Tử Bất Tử

  Forever

  7/? Tập
      2014
 • Nòng Súng Trên Tay Nòng Súng Trên Tay

  By The Gun

  110 Phút
      2014
 • Chuck - Chàng Điệp Viên Tay Mơ: Phần 3 Chuck - Chàng Điệp Viên Tay Mơ: Phần 3

  Chuck: Season 3

  10/19 Tập
      2010
 • Đặc Vụ S.H.I.E.L.D: Phần 2 Đặc Vụ S.H.I.E.L.D: Phần 2

  Marvels Agents Of S.H.I.E.L.D: Sesason 2

  10/? Tập
      2014
 • Phi Vụ Ngân Hàng Phi Vụ Ngân Hàng

  Tell

  89 Phút
      2014
 • Trả Giá Trả Giá

  The Brave One

  96 Phút
      2007
 • Đội Phân Tích Hành Vi: Phần 9 Đội Phân Tích Hành Vi: Phần 9

  Criminal Minds: Season 9

  14/? Tập
      2014
 • Chó Săn Chó Săn

  Bad Guys

  8/11 Tập
      2014
 • Dĩ Hòa Vi Quý 2 Dĩ Hòa Vi Quý 2

  Triad Election aka Election 2

  92 Phút
      2006
 • Món Quà Món Quà

  The Gift

  112 phút
      2000