• Kiêu Hãnh và Định Kiến Kiêu Hãnh và Định Kiến

  Pride And Prejudice

  21 Tập
      2014
 • Viên Cảnh Sát Đa Zi Năng Viên Cảnh Sát Đa Zi Năng

  Singham

  143 phút
      2011
 • Phi Vụ Cướp Ngân Hàng Phi Vụ Cướp Ngân Hàng

  Son Of A Gun

  108 Phút
      2014
 • Hoàng Tử Lưu Lạc Hoàng Tử Lưu Lạc

  Haider

  160 Phút
      2014
 • Chó Săn Chó Săn

  Bad Guys

  11 Tập
      2014
 • Phong Hoa Tuyết Nguyệt Phong Hoa Tuyết Nguyệt

  Crimes Of Passion

  109 Phút
      2014
 • Gangster Thời Đại Gangster Thời Đại

  Gangster Pay Day aka Hidden Dragon

  97 Phút
      2014
 • Sứ Mệnh Trả Thù Sứ Mệnh Trả Thù

  Four Brothers

  109 Phút
        2005
 • Không Lối Thoát Không Lối Thoát

  For The Emperor

  104 Phút
        2014
 • Trả Giá Trả Giá

  The Brave One

  96 Phút
      2007
 • Dĩ Hòa Vi Quý 2 Dĩ Hòa Vi Quý 2

  Triad Election aka Election 2

  92 Phút
      2006
 • Truy Tìm Hung Thủ Truy Tìm Hung Thủ

  Bbuddah Hoga Terra Baap

  118 Phút
      2014
 • Món Quà Món Quà

  The Gift

  112 Phút
      2000
 • Thần Bài Sát Gái Thần Bài Sát Gái

  Tazza: The High Rollers 2 aka Tazza: The Hidden Card

  147 Phút
      2014
 • Tình Anh Em Tình Anh Em

  Confession

  113 Phút
      2014
 • Đội Chống Tham Nhũng Đội Chống Tham Nhũng

  Z Storm

  92 phút
      2014
 • Phi Hổ II Phi Hổ II

  Tiger Cups 2

  4/? Tập
      2014
 • Lần Theo Hung Thủ Lần Theo Hung Thủ

  The Reckoning

  86 Phút
      2014
 • Tái Chiến Minh Thiên Tái Chiến Minh Thiên

  Tomorrow Isan Other Day

  7/20 Tập
      2014
 • Bí Mật Khách Sạn Bí Mật Khách Sạn

  My Secret Hotel

  16 Tập
      2014