• Học Viện Ma Cà Rồng: Phần 1 Học Viện Ma Cà Rồng: Phần 1

  Vampire Knight: Season 1

  13 Tập
      2008
 • Bảy Viên Ngọc Rồng: Lên Đường Tìm ngọc Bảy Viên Ngọc Rồng: Lên Đường Tìm ngọc

  Dragon Ball

  153 Tập
        1986
 • Đầu Bếp Đệ Nhất Đầu Bếp Đệ Nhất

  Cooking Master Boy

  52 Tập
      1997
 • Người Khổng Lồ Sắt Người Khổng Lồ Sắt

  The Iron Giant

  86 phút
      1999
 • Đôrêmon: Tây Du Ký Đôrêmon: Tây Du Ký

  Nobita's Parallel Journey To The West

  90 Phút
      1988
 • Những Đứa Con Số Phận Những Đứa Con Số Phận

  Final Fantasy: Advent Children

  101 phút
      2005
 • Linh Hồn Trái Đất Linh Hồn Trái Đất

  Final Fantasy: The Spirit Within

  106 phút
      2001
 • 10 Tay Kiếm 10 Tay Kiếm

  Brave 10

  12 Tập
        2010
 • Lực Lượng Siêu Anh Hùng Lực Lượng Siêu Anh Hùng

  The Avengers: Earth's Mightiest Heroes

  26 Tập
      2010
 • Tổ Quỷ: Phát Tác Tổ Quỷ: Phát Tác

  Resident Evil: Degeneration

  97 phút
        2008
 • Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao - Cuộc Chiến Vô Tính: Phần 2 Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao - Cuộc Chiến Vô Tính: Phần 2

  Star Wars - The Clone Wars: Season 2

  22 tập
      2009
 • Hiệp Sỹ Đen Xuất Hiện Hiệp Sỹ Đen Xuất Hiện

  Batman: Year One

  64 phút
      2011
 • Nhện Độc Xâm Lăng Nhện Độc Xâm Lăng

  Starship Troopers: Invasion

  89 phút
        2012
 • Hiệp Sỹ Lục Bảo Hiệp Sỹ Lục Bảo

  Green Lantern: Emerald Knights

  84 phút
      2011
 • Avengers: Thế Hệ Kế Tục Avengers: Thế Hệ Kế Tục

  Next Avengers: Heroes of Tomorrow

  78 phút
      2008
 • Cứu Tinh Không Gian Cứu Tinh Không Gian

  Green Lantern: First Flight

  77 phút
      2009
 • Báo Đen Trở Lại Báo Đen Trở Lại

  Ultimate Avengers: Rise of the Panther

  73 phút
      2006
 • Biệt Đội Siêu Nhân Biệt Đội Siêu Nhân

  Ultimate Avengers

  72 phút
      2006
 • Quỷ Khốc Thần Sầu Quỷ Khốc Thần Sầu

  Devil May Cry

  12 Tập
      2007
 • Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao - Cuộc Chiến Vô Tính: Phần 1 Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao - Cuộc Chiến Vô Tính: Phần 1

  Star Wars - The Clone Wars: Season 1

  22 Tập
      2008